skipToContentskipToFooter

Hoe denken de politieke partijen over handel en logistiek?

17-11-2023 Op 22 november gaat Nederland naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Maar hoe kijken de partijen aan tegen zaken als digitalisering, maatschappelijk verantwoord ondernemen en infrastructuur? We vroegen diverse partijen naar hun standpunten door ze een aantal stellingen toe te sturen. Vijf kandidaat-Kamerleden reageerden op ons verzoek. Deze week publiceren we iedere dag de reacties van de partijen; vandaag Habtamu de Hoop van GroenLinks-PvdA.

1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen slaagt alleen als Europa gezamenlijk optrekt.

Nederland kan juist een voortrekkersrol spelen. GroenLinks-PvdA streeft ernaar dat ondernemers maatschappelijk verantwoord handelen. Daarom zijn wij ook een van de indieners van de (I)MVO-wet. We zetten ons hier ook in Brussel voor in, maar als Kamer gaan we vooral over nationale regels. MVO-beleid is vaak lokaal en gaat niet alleen over wereldwijde kwesties zoals klimaatverandering, maar ook over het beschermen van de lokale omgeving en werknemers.

2. Er moet een versnelling komen bij het digitaliseren van het Nederlandse bedrijfsleven.

Het is enorm belangrijk dat bedrijven weerbaar zijn tegen cyberaanvallen en de gegevens van hun klanten goed beschermen. Dus ja, het bedrijfsleven moet samen met de overheid versneld digitaal vaardig worden. Dit gebeurt altijd in gesprek met de werknemers. Werknemers bepalen mee over de rol van technologie op de werkvloer. Zo gaat de menselijke maat niet verloren.

"GroenLinks-PvdA streeft ernaar dat ondernemers maatschappelijk verantwoord handelen. Daarom zijn wij ook een van de indieners van de (I)MVO-wet."

Habtamu de Hoop

GroenLinks-PvdA

glpvda-1.jpg

3. Het volgende kabinet moet meer geld uittrekken voor het verbeteren en versterken van de infrastructuur.

Nederland heeft de beste infrastructuur van Europa, maar ook de meest intensief gebruikte. Ons elektriciteitsnetwerk, inclusief laadfaciliteiten voor de transportsector, is een grote uitdaging. Dit vereist niet alleen financiële middelen, maar ook een doordachte planning, vastberadenheid en ambitie.

4. Om iedereen in Nederland bestaanszekerheid te bieden is een sterk bedrijfsleven hard nodig.

We streven naar een betere wereld waarin zowel de natuur als het welzijn en de werkgelegenheid van mensen centraal staan. We verhogen daarom het minimumloon naar 16 euro per uur. Juist om die mensen te helpen die vaak cruciaal werk verrichten in onze samenleving (zoals schoonmakers, bouwvakkers en supermarktpersoneel), maar moeite hebben om rond te komen. Bedrijven moeten actief worden ondersteund bij vergroening, bijvoorbeeld in transport en productie. Het midden- en kleinbedrijf is van groot belang voor onze economie en voor innovatie. We willen kleine ondernemers ondersteunen, zodat ze kunnen concurreren met multinationals. En we willen ze belonen voor het creëren van vaste banen.

5. Bedrijven moeten actief geholpen worden met vergroenen van bijvoorbeeld transport of productie.

We staan achter bedrijven die streven naar een circulaire, klimaatneutrale toekomst en zullen subsidies voor vergroening en verduurzaming vereenvoudigen. Bureaucratische obstakels voor mkb-bedrijven worden verminderd, en er komt een norm voor maatschappelijk verantwoord inkopen in de aanbestedingswet. De wet wordt aangepast zodat maatregelen voor natuur en leefomgeving extra punten opleveren in aanbestedingen. Samen met ondernemers werken we aan een duurzamere en inclusievere economie.

Meer informatie en verkiezingsdebat terugkijken

Op 3 november jl. organiseerden we Het grote debat voor de Handel en Logistiek met diverse politieke partijen. Heb je het gemist? Kijk dan hier het debat terug. Bekijk onze verkiezingspagina voor meer informatie over de verkiezingen, tien-puntenprogramma voor de politieke partijen en onze nieuwsberichten.

Vragen over onze standpunten?

Neem contact op met Jurgen van der Sloot, manager Public Affairs.

Jurgen