skipToContentskipToFooter

Gedeputeerde en Provinciale Staten buigen zich over landschapsplan

18-01-2022 Een verbinding tussen de A8 en de A9 maakt een einde aan de files vlak voor de deur van inwoners van Krommenie en Assendelft, en het verbetert de bereikbaarheid van de Zaanstreek en de IJmond. Twee belangrijke redenen waarmee evofenedex, samen met TLN, VNO-NCW West en de gemeente Zaanstad, de provincie Noord-Holland oproept om de verbinding tussen de A8 en de A9 mogelijk te maken. Gedeputeerde Staten stemden al in, eind januari zijn Provinciale Staten aan de beurt.

Medio december hebben de Gedeputeerden Staten van Noord-Holland positief besloten over het gepresenteerde landschapsplan, waarin de Golfbaanvariant is voorgesteld als verbinding tussen de A8 en de A9. 17 januari kwam de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid samen om te spreken over het landschapsplan. evofenedex heeft samen met TLN en VNO-NCW West de Statenleden opgeroepen om in te stemmen met de verbinding, om bij te dragen aan de verbetering van de leefbaarheid, bereikbaarheid en economische groei van de regio. Zie de schriftelijke bijdrage links onder dit bericht.

Leefbaarheid

Via de dorpen Assendelft, Krommenie en Wormerveer is er veel (sluip)verkeer op de N8/N203 en de Noorderveenweg, wat leidt tot gevaarlijke situaties en een verslechterde leefbaarheid voor omwonenden. Door de slechte verbinding staan de auto’s en vrachtwagens in de file pal voor de deur van de inwoners. Vanuit het oogpunt van leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid is de huidige situatie in de regio volstrekt onhoudbaar.

Bereikbaarheid

Nederland groeit demografisch: er komen steeds meer mensen bij. Deze mensen wonen, werken, en bestellen producten; kortom ze leven. Een groot deel van deze groep zal dit vanuit de Randstadregio willen doen. Alleen al in Noord-Holland is er een woningbouwopgave van 240.000 woningen. Het aantal vervoersbewegingen neemt daardoor toe, maar het wegennet in de omgeving is hier niet op berekend. Een breder pakket aan mobiliteitsmaatregelen moet zorgen voor minder files, minder economische schade en minder vervuiling. Een werkgeversaanpak en investeringen in het openbaar vervoer zijn goed, maar op zichzelf niet voldoende. Extra wegcapaciteit is onderdeel van het pakket aan maatregelen. Asfalt is daarmee geen doel op zich, maar een middel om Nederland nu en in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden.

Kansen voor ondernemers, bedrijven en bewoners

Al jaren staan de A8 en A9 genoemd in de economische wegwijzers van evofenedex en TLN als trajecten met grote economische schade voor de transport- en-logistieksector. Een slechte bereikbaarheid heeft negatieve gevolgen voor de economie en het vestigingsklimaat, het zorgt onder andere voor hogere kosten en inefficiënties in het vervoer. Het aanleggen van een verdiepte A8-A9-verbinding zal bijdragen aan (regionale) economische groei, leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio.

Vervolg

31 januari zal over het landschapsplan gestemd gaan worden in de Provinciale Staten. De beleidsadviseur van evofenedex monitort de situatie en werkt mee vanuit een constructieve houding om de leefbaarheid, bereikbaarheid en economische kansen in Noord-Holland te verbeteren.

Commissie-vergadering terugkijken? Ga naar de website van de provincie Noord-Holland.