skipToContentskipToFooter

Vlaamse overheid verruimt maatregel voor zware vrachtautocombinaties

6-12-2022 De Vlaamse overheid heeft een verruiming van het onder voorwaarden toestaan van voertuigcombinaties met een maximum toegestaan totaalgewicht van 48 ton eerder in laten gaan. De bedoeling was dat de nieuwe maatregel begin 2022 van kracht zou worden, maar dit is per 6 december van dit jaar al toegestaan, zo blijkt uit een publicatie in het Belgisch Staatsblad van eind vorige maand.

Wel zijn er aan het gebruik van het Vlaamse wegennet wel wat voorwaarden verbonden:

 • Voertuigen moeten zijn uitgerust met 6 assen. Gelijk verdeeld over het trekkende voertuig en aanhanger of oplegger
 • Alle assen van het trekkend en het getrokken voertuig zijn uitgerust met luchtvering of een hieraan gelijkwaardig systeem dat als zodanig wordt erkend;
 • De afstand tussen het midden van twee achter elkaar geplaatste assen binnen hetzelfde voertuig of dezelfde combinatie bedraagt minstens 1,3 m;
 • Het gebruik van een aanhangwagen met stijve dissel of een middenasaanhangwagen is niet toegestaan;
 • Het trekkend en getrokken voertuig zijn uitgerust met weegsensoren waarmee de aslasten en de voertuiggewichten kunnen worden afgelezen;
 • Het trekkend voertuig is uitgerust met Adaptive Cruise Control (ACC);
 • De som van de massa‚Äôs onder de assen van een oplegger mag in beladen toestand niet meer bedragen dan 25.000 kg;
 • De massa in beladen toestand van de combinatie mag niet meer bedragen dan de volgende waarde in kilogram: 13.500 + 2.700 x de afstand, uitgedrukt in meters, tussen het middenpunt van de eerste as van het trekkend voertuig en het middenpunt van de achteras van het getrokken voertuig;
 • Een niet-emissievrij trekkend voertuig mag maximaal 5 jaar oud zijn;
 • Emissie-vrije trekkende voertuigen en getrokken voertuigen mogen maximaal 8 jaar oud zijn;
 • De bestuurder van de combinatie houdt, ten alle tijde, een minimale afstand van 15 m van andere voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton.
 • Vanaf 1 januari 2031 is 48/50 ton alleen nog toegestaan voor emissievrije voertuigen en voor voertuigen met alternatieve aandrijving geregistreerd in de periode tussen 31 december 2025 en 31 december 2030

Het wordt zelfs mogelijk om 50 ton op de weg te zetten. Hiervoor moet het voertuig emissievrij zijn of over een alternatieve aandrijving beschikken. Combinaties met een retarder, of die worden ingezet in het gecombineerde vervoer (versterkte trailer), komen eveneens hiervoor in aanmerking. Het benodigde extra gewicht voor deze voorziening kan dan bij de 48 ton worden opgeteld. Een certificaat van overeenstemming (RDW) zal moeten aantonen dat aan de eisen wordt voldaan.