skipToContentskipToFooter

Vrijstelling btw en invoerrechten zendingen onder de 22 euro verdwijnt

Op 1 juli 2021 vervalt de vrijstelling voor het betalen van invoerrechten en btw voor zendingen van buiten de Europese Unie met een waarde onder de 22 euro. Deze verkoop op afstand bestaat grotendeels uit e-commerce via wereldwijd opererende online platforms. Bedrijven die hier actief in zijn, doen er goed aan te kijken of hun douanesoftware grote aantallen orders snel kan verwerken.

De centrale vraag bij de nieuwe situatie is of jouw softwarepakket alle benodigde gegevens kan verwerken en in welke hoeveelheden. Want misschien moet je modules bijkopen. Bepalend daarbij is hoeveel zendingen jouw bedrijf verwerkt. Als het om kleine aantallen gaat, kun je voor elke zending een reguliere aangifte doen. Bij honderd pakketjes per week redt één declarant dat nog wel, maar bedrijven die grootschaliger bezig zijn met e-commerce hebben wekelijks al snel duizenden zendingen of meer.

Vereenvoudigd aangifte doen

Bij het importeren van goederen van buiten de Europese Unie (EU) kun je de heffing van invoerrechten en btw direct bij invoer afhandelen in AGS, het aangiftesysteem van de Douane. Voor nu is de vergunning VENUE nog mogelijk. Deze vergunning biedt de mogelijkheid op een vereenvoudigde manier e-commerce zendingen, zowel invoer als uitvoer, af te handelen. Zendingen met een waarde onder de 22 euro kunnen vooraf met een onvolledige aangifte worden aangegeven bij de Douane zonder een aanvullende aangifte. Voor zendingen bij invoer boven de 22 euro en bij uitvoer boven de 1000 euro moet een aanvullende aangifte binnen een vooraf gestelde termijn worden gedaan. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet je beschikken over een vergunning vereenvoudigde aangifte. Het aanvraagformulier hiervoor staat op www.douane.nl.

Als opvolger van VENUE werkt de Douane momenteel aan de applicatie Douane eCommerce (DECO). Het verschil is dat VENUE zowel voor invoer en uitvoer is en DECO alleen voor invoer. De nieuwe applicatie zal een super reduced dataset bevatten, waarmee met minder data veel meer aangiften kunnen worden verwerkt.

Van MOSS naar OSS

Speciaal voor het innen van btw op B2C online aankopen van goederen, wordt de werkingssfeer van het Mini One Stop Shop-systeem (MOSS) uitgebreid naar het éénloketsysteem One Stop Shop (OSS). Dit systeem is ontwikkeld voor alle grensoverschrijdende B2C-diensten en de online B2C-verkoop van goederen, ongeacht of deze plaatshebben vanuit een EU- of een niet-EU-land. OSS is een aangifte- en betalingssysteem dat voorkomt dat online verkopers, platforms en tussenpersonen zich in elke lidstaat waar e-kopers zijn, apart voor de btw moeten registreren. Vanaf 1 juli 2021 is de vrijstelling invoerrechten en btw onder de 22 euro afgeschaft maar biedt de invoerregeling OSS wel vrijstelling op invoerrechten voor zendingen onder de 150 euro. Welke partij ben jij in de keten en maak je gebruik van OSS? En kan jouw software een goede aansluiting vinden met OSS om gebruik te maken van de vrijstelling?

Conclusie

Behalve een softwarepakket met voldoende mogelijkheden en capaciteit is het belangrijk de douanewaarde van een zending correct te bepalen. Voor een eventuele douanecontrole moet dit ook goed onderbouwd zijn in je administratie. Daarnaast is het van belang na te gaan welke mogelijkheden jouw software biedt tot het uitbreiden of koppelen met een ander systeem. Je softwareleverancier kan je daarbij helpen.

Heb je vragen over dit artikel of over andere douanezaken? Stel ze aan de evofenedex-ledenservice. Dit is inbegrepen bij het lidmaatschap.