skipToContentskipToFooter

Alleen als aangifte in DMS en tarief onvoldoende gegevens bevatten om schuld te berekenen

29-05-2024 Bedrijven die invoeraangifte doen met het Douaneaangiften Management Systeem, moeten vanaf 8 juni 2024 de heffingsgegevens voor de belastingmiddelen vermelden in datagroep 14 03 000 000 ‘Rechten en belastingen’. Dit geldt alleen in het geval dat de douaneaangifte en het tarief onvoldoende gegevens bevatten om de douaneschuld geautomatiseerd te berekenen.

De invoeraangifte en het tarief bevatten soms onvoldoende gegevens, waardoor het Douaneaangiften Management Systeem (DMS) de douaneschuld niet automatisch kan berekenen. In die gevallen moest de Douane tot nog toe de schuld handmatig berekenen. De Douane deed dit onder andere op basis van berekeningsinformatie die bedrijven aanleverden. Deze handmatige taak in DMS en de uitwisseling van bescheiden zorgden voor extra werklast bij de Douane en het bedrijfsleven. Bovendien konden de goederen niet direct worden vrijgegeven.

Nieuwe situatie

Als DMS de douaneschuld niet automatisch kan berekenen, moeten bedrijven bij hun invoeraangifte de heffingsgegevens voor de belastingmiddelen vermelden in datagroep 14 03 000 000 ‘Rechten en belastingen’. Bij de combinaties van regelingen in codelijst A47 van het Codeboek, onderdeel DWU Aangiftebehandeling staat binnenkort wanneer bedrijven gegevens moeten aanleveren voor het berekenen van hun douaneschuld. De codelijst A47 is nu nog niet aangepast. Verder in dit nieuwsbericht staat bij welke combinaties van regelingen gegevens moeten worden aangeleverd.

Het voordeel van deze nieuwe werkwijze is volgens de Douane dat het meestal niet meer nodig is de douaneschuld handmatig te laten berekenen door een douanemedewerker. Hierdoor zegt de Douane de goederen direct vrij te kunnen geven.

Bij welke combinaties van regelingen gegevens aanleveren?

Bedrijven moeten gegevens aanleveren voor het berekenen van hun douaneschuld bij de volgende combinaties van regelingen uit A47 van het Codeboek, onderdeel DWU Aangiftebehandeling:

 • 0121, 0121F46, 0151F44, 0151F46, 0154F44, 0154F46, 0171F46, 0178F46;
 • 4051F44, 4051F46, 4054F44, 4054F46, 4071F46, 4078F46;
 • 4421, 4422;
 • 4551F44, 4554F44;
 • 4651F44, 4654F44, 4851F44;
 • 4854F44;
 • 6110F02, 6121, 6122, 6123F02, 6123F03;
 • 6810F02, 6810F03, 6821, 6821103, 6822, 6823, 6823F02, 6823F03.

Dit is te lezen als:

 • positie 1-2: 11 09 001 000 ‘Gevraagde regeling’;
 • positie 3-4: 11 09 002 000 ‘Voorafgaande regeling’;
 • positie 5-7: 11 10 000 000 ‘Aanvullende regeling’.

Welke gegevens moeten in de datagroep ‘Rechten en belastingen’ staan?

Als DMS de douaneschuld niet automatisch kan berekenen, moeten bedrijven er bij hun invoeraangifte voor zorgen dat de datagroep ‘Rechten en belastingen’ de volgende gegevens bevat:

 • 1 middelcode A00 in GE 14 03 03 90 00 ‘Belastingmiddel’ met bijbehorend GE 14 03 042 000 ‘Verschuldigd belastingbedrag’ en GE 14 03 040 014 ‘Bedrag’ (= douanewaarde).
 • 1 middelcode B00 in GE 14 03 03 90 00 ‘Belastingmiddel’ met bijbehorend GE 14 03 042 000 ‘Verschuldigd belastingbedrag’ en GE 14 03 040 014 ‘Bedrag’ (= bijkomende kosten in verband met de btw, zoals kosten van commissie, verpakking, vervoer en verzekering tot de plaats van bestemming).
 • Andere belastingmiddelen indien van toepassing, waarvoor de volgende vier gegevens vereist zijn:
 1. GE 14 03 03 90 00 ‘Belastingmiddel’;
 2. GE 14 03 042 000 ‘Verschuldigd belastingbedrag’;
 3. GE14 03 040 014 ‘Bedrag’ is niet toegestaan bij andere middelen dan A00 en B00;
 4. GE 14 03 040 041 ‘Belastingtarief’ is optioneel bij alle belastingmiddelen.

Waarmee rekening houden bij het invullen van deze aangiftegegevens?

 • Een soort belastingmiddel kan maar een keer voorkomen per artikel (dus bijvoorbeeld niet twee keer A00).
 • Bedrijven die gebruikmaken van de verleggingsregeling van de btw, vullen bij GE 14 03 03 90 00 ‘Belastingmiddel’ B00 het bedrag ‘0,00’ in, in GE 14 03 042 000 ‘Verschuldigd belastingbedrag’.
 • Wanneer sprake is van een accijnsschorsing, dan vullen bedrijven bij GE 14 03 03 90 00 ‘Belastingmiddel’ voor het belastingmiddel met accijns het bedrag ‘0,00’ in, in GE 14 03 042 000 ‘Verschuldigd belastingbedrag’.

Ook de heffingsgegevens aanpassen?

Bedrijven doen er verstandig aan op te letten als zij hun aangifte wijzigen. Dit kan gevolgen hebben voor de heffingsgegevens die ze in de aangifte hebben opgegeven. In de volgende gevallen moeten ze misschien ook de heffingsgegevens aanpassen:

 • Bij een verzoek tot wijziging.
 • Bij een aanvullende aangifte na een vereenvoudigde (onvolledige) aangifte.
 • Als de Douane na controle verzoekt informatie over de aangifte aan te leveren (met bericht NLRFI) en het bedrijf hiervoor de informatie aanlevert (met bericht NLCRI).'

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex