skipToContentskipToFooter

Informatie over transport tijdens winterse weersomstandigheden en weeralarmen

18-11-2022 Het KNMI voorspelt dat de temperaturen dit weekend dalen en dat er mogelijk sprake is van sneeuwval. Het wegverkeer kan hierdoor hinder ondervinden van de gladheid. Het is daarom goed je voor te bereiden en je niet te laten verrassen door de plotselinge veranderende weersomstandigheden. Hoe zat het ook alweer met de regels van transport als er een weeralarm wordt afgegeven?

Met Transport en Logistiek Nederland (TLN) hebben we in samenwerking met Rijkswaterstaat en het Verbond van Verzekeraars een digitale flyer ontwikkeld met tips voor bedrijven en hun vrachtwagenchauffeurs. Deze flyer vertelt hoe om te gaan met de weersituaties code rood, oranje of geel. Zo kunnen bedrijven én chauffeurs zich goed voorbereiden op extreme weersituaties en in die gevallen de juiste afwegingen maken in het belang van hun eigen veiligheid en die van medeweggebruikers. Download hier de flyer 'Preventie incidenten bij extreem weer'.

Gladheidsbestrijding

Het vervoer voor de gladheidsbestrijding heeft te maken met regels voor bijvoorbeeld rusttijden, de tachograaf en het totaal toegestaan gewicht. Hoe zit het bijvoorbeeld met de dagelijkse rust als je wordt opgeroepen om in de avond of nacht te strooien voor de gladheidsbestrijding? In het Arbeidstijdenbesluit vervoer geldt een ononderbroken dagelijkse rust van 11 uur of 9 uur (3 keer tussen 2 wekelijkse rusten) of gesplitste rust in 9 en 3 uur. Voor oproepdiensten mag je in Nederland gebruikmaken van de consignatieregeling. Volgens de consignatieregeling mag je de dagelijkse of wekelijkse rust onderbreken. Wel geldt er een maximale arbeidstijd van 13 uur en een dagelijkse rust van 11 uur per 24 uur. De 11 uur rust mag je bijvoorbeeld splitsen in 5 en 6 uur. De 24-uursperiode start bij aanvang van de gewone werkdag en bij aanvang van de oproep. De aanvang van een 24-uursperiode mag dus 2 of 3 keer in een periode van 24 uur zijn.

Informatieblad

Informatie over inzet van materieel en personeel bij gladheidsbestrijding staat in het informatieblad, dat wij gemaakt hebben naar aanleiding van de in 2018 gewijzigde beschikking gladheidsbestrijding. Dit informatieblad vertelt je over de voorschriften die van toepassing zijn, de vrijstellingen bij de inzet van materieel en de arbeidstijden bij gladheidsbestrijding. Verder geeft het blad informatie over de consignatieregeling, het tachograafgebruik en de planning van de werkzaamheden. Leden kunnen dit informatieblad gratis opvragen door een e-mail te sturen naar onze ledenservice.

Rijden met gevaarlijke stoffen bij slecht weer

Wanneer de weersomstandigheden slecht zijn, gelden voor vervoer van gevaarlijke stoffen andere regels. Uit vragen die bij onze ledenservice binnenkomen, blijkt dat deze regels niet bij iedereen duidelijk zijn. Lees meer hierover op onze website: Rijden met gevaarlijke stoffen bij slecht weer | evofenedex.

Weeralarm KNMI

Bij extreem weer zoals gladheid, dichte mist, storm of bij ongewone temperaturen geeft het KNMI een weeralarm af. Afhankelijk van de verwachte hevigheid gebeurt dat met codes geel, oranje en rood. Kijk op de website van het KNMI voor actuele waarschuwingen. Informatie over code oranje en rood wordt ook getwitterd via @knmi en verschijnt op NOS teletekst (pagina 713). Door Rijkswaterstaat worden de waarschuwingen van het KNMI omgezet naar een advies voor het verkeer. Dit gebeurt via de website van Rijkswaterstaat en dit twitteraccount van Rijkswaterstaat.