Lithium batterijen Scan

Onze adviseurs zorgen er voor dat je geheel volgens de wetgeving omgaat met batterijen

Zitten er bij jou Lithiumbatterijen in het assortiment? Dan heb je te maken met regelgeving en richtlijnen voor het vervoer en de opslag van deze materialen.

Ontvangst, opslag en vervoer van batterijen

Het gebruik van lithiumbatterijen groeit de afgelopen jaren enorm. De komende jaren zet die groei door: in 2024 zal de wereldmarkt van lithiumbatterijen verdubbeld zijn. Onze maatschappij en ook het bedrijfsleven komt daardoor steeds meer in aanraking met deze energiedragers.

Met het toenemende gebruik komen er ook steeds meer vragen vanuit het bedrijfsleven over veilig vervoer en opslag van deze batterijen. Daarom hebben wij de Lithium Batterijen Scan  ontwikkeld. Tijdens deze scan nemen wij de ontvangst, opslag en vervoer van deze batterijen op jouw locatie onder de loep.

De scan

De inhoud van de scan

Voor het vervoer (of ten vervoer aanbieden) worden álle modaliteiten beoordeeld, dus weg- en spoorvervoer, zeevracht en luchtvracht.

Wij beoordelen de volgende aspecten:

 • De classificatie (indeling);
 • Verpakking;
 • Etikettering;
 • (het invullen van) documenten;
 • Voertuigeisen;
 • Kennis medewerkers;
 • Veilig omgaan met batterijen etc;
 • Vrijstellingregelingen

Waarom de Lithium Batterijen Scan

 • Duidelijk inzicht in eventuele onvolkomenheden bij de opslag en vervoer van batterijen
 • Verkleinen risico’s bij inspecties door controlerende instanties
 • Vergroten veiligheid medewerkers in het werken met gevaarlijke stoffen

Welke vrijstellingen mogelijk?

In de beoordeling wordt er ook rekening gehouden met (deel)vrijstellingen die te maken hebben met de sterkte van de batterijen en de te vervoeren hoeveelheden.

Veilig opslaan van batterijen

Voor de opslag gelden (nog) geen specifieke eisen, aangezien de batterijen niet in de richtlijn voor opslag van gevaarlijke stoffen (PGS15) opgenomen zijn. Tijdens deze scan wordt er wel gekeken naar de veiligheid rondom de opslag. Denk daarbij aan de aanwezigheid van:

 1.  persoonlijke beschermingsmiddelen
 2.  blusmaterialen
 3.  noodmaatregelen

Zo kan een controlerende instantie(zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport of de Inspectie Sociale Zaken en werkgelegenheid) zien dat alles gedaan is aan de veiligheid voor de omgeving en de eigen medewerkers te waarborgen.

Afronding

De adviseur bespreekt tijdens het bezoek zijn bevindingen en stelt na het bezoek een actielijst met toelichting op. Als follow –up van de actielijst kan waar nodig een voorstel voor aanvullend advies en training van je medewerkers worden opgesteld.  Als je ook ándere gevaarlijke stoffen in het assortiment hebt doen die natuurlijk óók mee!

Leden ontvangen korting

De Quickscan bedraagt voor onze leden € 499,-, exclusief reiskosten, exclusief BTW. Voor niet-leden bedraagt de scan € 590,-, exclusief reiskosten en exclusief BTW.

Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder