Onderhoud CNG-voertuigen

Wij helpen bij het veilig en efficiënt onderhouden van CNG-voertuigen

Gebruik je groengas-/CNG-/aardgas- of LNG-voertuigen? Dan moet je rekening houden met de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, nr. 26 (PGS 26): ‘Het onderhouden en stallen van aardgasvoertuigen’.

Het doel van deze richtlijn is dat jouw voertuigen veilig en efficiënt onderhoudt en stalt. evofenedex kan je adviseren hoe je deze richtlijn juist toepast, en hoe je het bevoegd gezag (gemeente of de plaatselijke of regionale milieudienst) tijdig en juist informeert. Ook trainen wij je medewerkers in de veiligheidsvoorschriften.

Na het advies:

  • Weet je hoe jouw werkplaats er voor staat en indien nodig, hoe je deze kunt verbeteren.
  • Is duidelijk wat noodzakelijk is op het gebied van detectie, ventilatie en werkvoorschriften.
  • Is het bevoegd gezag geïnformeerd.
  • Kunnen medewerkers veilig en efficiënt werken.

Het adviesproject bestaat uit vijf praktische stappen:

Stap 1: Toetsing werkplaats aan de PGS 26- richtlijn
Stap 2: Opstellen werkvoorschriften en voorstellen aanpassingen pand
Stap 3: Informeren bevoegd gezag, arbo en verzekering, melding Activiteitenbesluit
Stap 4: Trainen medewerkers
Stap 5: Archiveren en evalueren

Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder