Eigenvervoerkaart aanvragen

Voor het aantonen dat je een eigen vervoerder bent

Bij controle moet een eigen vervoerder aantonen dat hij eigen vervoer verricht, zowel nationaal als internationaal. Bij internationaal vervoer is het overigens ook van belang dat alle vervoersdocumenten op dezelfde bedrijfsnaam zijn gesteld. De eigenvervoerkaart van evofenedex is een eenvoudig hulpmiddel bij het aantonen van eigen vervoer. Natuurlijk is het belangrijk dat je tijdens het verrichten van het eigen vervoer de voor jou geldende vervoersdocumenten bij je hebt.

voorbeeld

Eigen vervoer in het kort

De wet wegvervoer goederen omschrijft eigen vervoer als het vervoer met vrachtauto’s van goederen, die  eigendom zijn van het bedrijf of die het bedrijf verhandelt, verhuurt, huurt, be- en verwerkt of herstelt. Ook internationaal is eigen vervoer toegestaan. De wet is daarmee van toepassing op vervoer met vrachtauto’s die een laadvermogen hebben van meer dan 500 kg.

Voertuigen met meer dan 500 kg kunnen zijn:

  • Vrachtauto’s
  • Bestelauto’s
  • Combinaties van personen-, bestel- of vrachtauto’s met een aanhangwagen of oplegger
  • Tractoren en aanhangwagens achter tractoren

Voordelen eigenvervoerkaart van evofenedex

  • Eenvoudig bij controles: je toont met de eigenvervoerkaart aan dat je aan eigen vervoer doet.
  • Directe hulp bij controles: bij vragen of problemen bel je direct met onze ledenservice voor een oplossing.
  • Voorkomen van oponthoud tijdens het vervoer van jouw goederen.
  • Ieder jaar gratis registratie als eigen vervoerder bij evofenedex.
  • De eigenvervoerkaart is gratis voor elk evofenedex-lid.
  • Eigenvervoerkaarten kun je onbeperkt gratis aanvragen voor al jouw voertuigen

Aanvragen eigenvervoerkaart voor aantonen eigen vervoer

Bij controles moet een eigen vervoerder aantonen dat hij eigen vervoer verricht. Dat gaat het gemakkelijkst met de kaart van evofenedex, die bekend is bij de controlerende instanties. Deze kaart is gratis voor leden van evofenedex.

Nog geen lid van evofenedex?

Ook als je geen lid bent van evofenedex kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met vragen over de verplichte vervoersdocumenten of eigenvervoerkaart.

marcel evofenedex
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder