skipToContentskipToFooter

Als bedrijf kun je ervoor kiezen om je eigen goederen zelf te vervoeren: eigen vervoer. Dat kan te maken hebben met de aard van de activiteiten van het bedrijf. Bovendien is de relatie met de klant vaak hechter dan met de chauffeur van een transportbedrijf. Loodgieters of aannemers bijvoorbeeld hebben hun materialen en gereedschappen nodig om hun werkzaamheden uit te voeren.

Een groot deel van onze leden zijn eigen vervoerders. In dit kennisdossier (onderaan deze pagina) staan belangrijke onderwerpen voor eigen vervoerders op een rij, zoals de bestelauto en de tachograaf.

Eigen vervoer in het kort

De Wet wegvervoer goederen omschrijft eigen vervoer als het vervoer van goederen met één of meer vrachtauto's:

 • dat voor eigen rekening wordt verricht
 • dat wordt verricht als werkzaamheid van ondersteunende aard, die direct samenhangt met de hoofdwerkzaamheid binnen de bedrijfsactiviteiten

Dit betekent dat eigen vervoer het vervoer is van goederen die eigendom zijn van het bedrijf of die het bedrijf verhandelt, verhuurt, huurt, bewerkt of herstelt.

Voorbeelden eigen vervoer

Eigen vervoer is het vervoeren van goederen met vrachtauto’s, die bestemd of afkomstig zijn van het eigen bedrijf. Dus de fietsenfabrikant, die haalt met zijn eigen auto buizen op bij zijn buizenleverancier om daar in zijn fabriek het frame van te maken. Hij heeft deze grondstoffen gekocht en die zijn dus van hem. Ook wanneer de fietsfabrikant zijn goederen aflevert bij klanten verricht hij eigen vervoer.

Zo geldt voor bijvoorbeeld loodgieters of aannemers dat zij hun materialen en gereedschappen nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Ook het transport van deze middelen geldt als eigen vervoer.

Geen eigen goederen, maar wel eigen vervoer

Niet altijd zijn de te vervoeren goederen eigendom van het bedrijf dat ze vervoert en toch is er dan sprake van eigen vervoer. Zo is er bijvoorbeeld de stomerij of wasserij. Dit bedrijf haalt bij je thuis, of bij het ziekenhuis of het bejaardencentrum kleding, operatietextiel of beddengoed op om het te reinigen. En na deze bewerking brengt de stomerij de spullen ook weer terug. Deze goederen zijn niet van de stomerij en worden dat ook nooit. Hoe zit dat dan?

Welnu, die stomerij doet een bewerking aan deze textielgoederen en het vervoer is bijzaak. Daarmee is al aangegeven dat een eigenschap van eigen vervoer is, dat het vervoer ondergeschikt is aan de kernactiviteit van het bedrijf en dat het geen doel op zich is.

Veel bedrijven gebruiken bijvoorbeeld eigen vervoer als verlengstuk om direct service aan de klant te leveren. Een service die de meeste logistiek dienstverleners niet kunnen leveren.

Internationaal eigen vervoer

Ook internationaal is eigen vervoer toegestaan. Dat vervoer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de vervoerde goederen moeten eigendom zijn van de onderneming of door haar zijn verkocht of gekocht, verhuurd of gehuurd, voortgebracht, gedolven, bewerkt of hersteld
 • de goederen moeten naar het bedrijf worden gebracht of van het bedrijf worden weggebracht of worden verplaatst binnen het bedrijf of daarbuiten voor eigen behoefte
 • de gebruikte voertuigen moeten door eigen personeel van het bedrijf worden bestuurd
 • de voertuigen moeten eigendom zijn van het bedrijf of op krediet zijn gekocht, of gehuurd, (deze eis geldt niet voor een tijdelijk vervangend voertuig)
 • het vervoer mag slechts een secondaire bedrijvigheid zijn in het kader van de algemene werkzaamheden van het bedrijf

Niet ieder land eist dat aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Aantonen van eigen vervoer

Bij controle moet een eigen vervoerder aantonen dat hij eigen vervoer verricht. Dit betekent dat zowel lading- als voertuigdocumenten op dezelfde bedrijfsnaam moeten zijn gesteld. Dit kun je aantonen met:

 • kentekenbewijs
 • (pro-forma) rekening
 • laadlijst met producten van het bedrijf
 • afleverbewijs
 • interne vrachtbrief

De eigenvervoerkaart van evofenedex kun je ook gebruiken om eigen vervoer aan te tonen. Dan moet wel het kentekenbewijs overeenkomen met de informatie op de eigenvervoerkaart. De kaart is gratis voor leden van evofenedex en kun je online aanvragen.

Lees meer in ons kennisdossier Wettelijke regels voor eigen vervoer.

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer