skipToContentskipToFooter

Wij hanteren de volgende basisprincipes voor onze communities. 

Basisprincipes

 • De community bestaat uit personen die werkzaam zijn bij bedrijven die lid zijn van evofenedex. In overleg kan hier (al dan niet tijdelijk) vanaf geweken worden.
 • Deelnemers sluiten periodiek (± elk kwartaal) bij de (bedrijfs)bijeenkomsten aan om kennis, ervaringen en uitdagingen op te doen en te delen vanuit een logistieke invalshoek.
 • De leden van de community zijn professionals en zijn, qua niveau en doel, complementair aan elkaar, zoals logistiek managers, operationeel managers, directeuren-eigenaren, trade compliance managers, etc.
 • Het draait om ‘halen en brengen’.
 • Iedereen gaat respectvol met elkaar om, luistert naar elkaar en prefereert een prettige open sfeer.
 • Wat besproken wordt, blijft binnenskamers (tenzij nadrukkelijk anders afgesproken).
 • De community is neutraal en is geen plek voor commerciële uitlatingen.
 • Gemaakte afspraken worden nagekomen en no-shows na aanmelding zijn niet gewenst.
 • Er wordt regelmatig, zowel op inhoud als op onderlinge samenwerking, geëvalueerd.
 • Het Europees mededingingsrecht wordt – uiteraard – gerespecteerd; het evofenedex protocol wordt hierin gevolgd, bijvoorbeeld het feit dat er niet over prijzen gesproken zal worden.

In de praktijk

 • Is het leerzaam genoeg en kunnen deelnemers elkaar onderling helpen.
 • Is het leuk en voelt het netwerk vertrouwd aan.
 • Is er interactie tussen de communityleden en stelt iedereen zich proactief op.
 • Probeert iedereen altijd positieve en constructieve feedback te geven.
 • Wordt gewerkt met een kerngroep van ambassadeurs/adviseurs die er met elkaar zin in hebben.
 • Volgt iedereen bij bedrijfsbezoeken de veiligheidsvoorschriften van het gastbedrijf.

Om bovenstaande te bewerkstelligen

 • Worden (na schriftelijk akkoord) elkaars contactgegevens gedeeld via het Deelnemersoverzicht, dit vanaf de tweede keer aanwezigheid.
 • Heeft de host van het bedrijfsbezoek, in het geval dat een naaste concurrent wil aansluiten bij dit bedrijfsbezoek, vooraf het recht bepaalde mensen uit te sluiten van het bedrijfsbezoek.
 • Kunnen deelnemers worden uitgesloten van deelname aan de community als zij afwijken van de basisprincipes.
 • Kunnen algemene conclusies vanuit hetgeen besproken is, gebruikt worden als input voor de vereniging en voor haar leden.