skipToContentskipToFooter

De basis van deze wetten is de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het ADR. 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS), het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs) en in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). 

Het VLG bevat vier bijlagen met specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg binnen Nederland. Het VLG is als volgt opgebouwd:

  • Bijlage 1, het ADR
  • Bijlage 2, aanvullende/afwijkende voorschriften op Nederlands grondgebied
  • Bijlage 3, erkende instanties en bevoegdheden
  • Bijlage 4, rijkskeuringsvoorschriften voor keuringsplichtige voertuigen, tanks e.d.

De voorschriften in bijlage 2 hebben betrekking op onder andere het vervoer van gevaarlijke stoffen door tunnels, de routering van gevaarlijke stoffen en het rijden met gevaarlijke stoffen bij slechte weersomstandigheden.

Nationale voorschriften in het buitenland

Nederland kent aanvullende regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op Nederlands grondgebied. Ook in andere ADR-verdragstaten kunnen dergelijke bepalingen gelden.

Op de website van UNECE staan per land eventuele aanvullende bepalingen.

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Dana en haar collega's helpen je graag verder

Gevaarlijke stoffen evofenedex