skipToContentskipToFooter

In het ADR staan voorschriften voor constructie, uitrusting, toelating, onderzoek en beproevingen van tanks, tankwagens, tankcontainers en voertuigen die stoffen van ADR klasse 1 vervoeren (ontplofbare stoffen en voorwerpen). Meer informatie over de keuring voor het vervoer gevaarlijke stoffen, kunt u lezen op de RDW IGK website onder 'Vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)'.

Etikettering voertuig

De etiketten die moeten zijn aangebracht, zijn afhankelijk van de gevaarseigenschap(pen) van de stof. Welke etiketten moeten worden gebruikt, staat vermeld in kolom 5 van de ADR stoffenlijst. De etiketten moeten zijden hebben met een afmeting van ten minste 250 x 250 mm met een kaderlijn op 12,5 mm binnen de rand, en in de onderste punt een cijfer dat de gevarenklasse aangeeft.

De ADR etiketten moeten als volgt zijn aangebracht:

  • op containers, MEGC’s, tankcontainers en transporttanks: aan vier zijden. Als etiketten aan de buitenkant van het dragende voertuig niet zichtbaar zijn, moeten dezelfde etiketten ook aan weerszijden en aan de achterzijde van het voertuig zijn aangebracht
  • op voertuigen die los gestorte goederen vervoeren, op tankwagens, batterijwagens en voertuigen met afneembare tanks: aan weerszijden en aan de achterzijde
  • op voertuigen die stoffen van klasse 1 of 7 vervoeren: aan weerszijden en aan de achterzijde

Daarnaast gelden er etiketteringsvoorschriften voor het vervoer van milieugevaarlijke stoffen (vis/boom symbool), van stoffen die in verwarmde toestand worden vervoerd (thermometer symbool) en van containers die zijn gegast met een bestrijdingsmiddel (under fumigation label).

Bij tanks met verschillende compartimenten waarin twee of meer gevaarlijke stoffen worden vervoerd, moeten de etiketten per compartiment zijn aangebracht.

Op tanks en containers met een inhoud van niet meer dan 3 kubieke meter mogen de etiketten zijden hebben van minimaal 100 mm.

Kenmerking voertuig

Transporteenheden met gevaarlijke stoffen moeten aan de voor- en achterkant duidelijk zichtbaar zijn voorzien van rechthoekige, retroreflecterende oranje borden met een afmeting van ten minste 400 mm breed, 300 mm hoog en een zwarte rand van ten hoogste 15 mm. Ze moeten zo worden bevestigd dat ze loodrecht op de lengteas van de transporteenheid staan. Als het beschikbare oppervlak te klein is voor deze afmeting, dan mogen de borden worden verkleind tot 300 mm breedte, 120 mm hoogte en een zwarte rand van 10 mm breed.

Voor tankvervoer en los gestort vervoer van gevaarlijke stoffen geldt dat bovendien een oranje bord moet worden gevoerd, waarop het gevaarsidentificatienummer en stofidentificatienummer (UN-nummer) van de vervoerde stof(fen) staat:

  • bij tankwagens en transporteenheden met één of meer tanks of compartimenten:
  • aan weerszijden van elke tank of tankcompartiment
  • voertuigen en containers met vaste stoffen die los gestort worden vervoerd:
  • aan weerszijden van elke transporteenheid of container

Als maar één gevaarlijke stof wordt vervoerd, hoeft u geen oranje borden aan weerszijden te bevestigen als de borden aan de voor- en achterkant zijn voorzien van de identificatienummers.

Identificatienummers

Het stof- en gevaarsidentificatienummer voor de oranje borden staan in kolom 1 en 20 van de ADR stoffenlijst. Hulpverlenende instanties kunnen door deze identificatienummers nagaan welke maatregelen zij moeten nemen bij calamiteiten.

De identificatienummers moeten onuitwisbaar zijn en bij hevige brand nog vijftien minuten leesbaar blijven.

Stofidentificatienummer (UN-nummer)

Het onderste viercijferige nummer op het oranje bord is het internationale stofidentificatienummer. Hieruit kan worden afgeleid om welke stof het gaat.

Gevaarsidentificatienummer (GEVI-nummer)

Het bovenste nummer op de oranje kenmerking identificeert het gevaar of de gevaren. Dit nummer bestaat uit twee of drie cijfers.

Vervoer van lege ongereinigde transportmiddelen

De voorschriften voor de etikettering en kenmerking zijn ook van toepassing op ongereinigde en niet-ontgaste transportmiddelen die gevaarlijke stoffen hebben bevat. Nadat ze zijn schoongemaakt en eventueel ontgast, moet u de oranje borden verwijderen of afdekken. De afdekking moet na een 15 minuten durende hevige brand nog afdoende zijn.

Etiketten

BV Beurtvaartadres tel. 088 5522 111

Geostick Gevaarsetiketten tel. 088 05 14 280

Van Leeuwen Gevaarsetiketten tel. 010 8200 295

Oranje borden

Duropanel / Lochem tel. 057 3254 618

Mazon BV / Heerlen tel. 045 5646 464

Van Leeuwen Gevaarsetiketten tel. 010 8200 295

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Dana en haar collega's helpen je graag verder

Gevaarlijke stoffen evofenedex