skipToContentskipToFooter

Elke staat die is aangesloten bij het ADR kan het initiatief nemen een multilaterale overeenkomst op te stellen over een voorschrift dat afwijkt van de ADR-regels. Vaak gaat het om een voorschrift dat al kan worden toegepast vooruitlopend op een wijziging in het ADR.

Het land dat een overeenkomst initieert, brengt de andere ADR-verdragstaten hiervan op de hoogte om hen in staat te stellen de overeenkomst mede te ondertekenen en het ook in hun land van toepassing te verklaren.

Overeenkomsten die door Nederland zijn ondertekend, worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant. Deze zijn als bijlage opgenomen.

Op de website van de Unece staat een actueel overzicht van alle multilaterale overeenkomsten met de landen die de overeenkomst hebben ondertekend. 

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Dana en haar collega's helpen je graag verder

Gevaarlijke stoffen evofenedex