skipToContentskipToFooter

De regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen komen voor een belangrijk deel voort uit aanbevelingen van de United Nations (UN). Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de ‘Recommendations on the Transport of Dangerous Goods’, het zogenoemde ‘oranje boek’.

Op Europees niveau worden voor het wegvervoer de regels vastgesteld door de Economische Commissie voor Europa (ECE). Binnen de ECE is het de Working Party on the Transport of Dangerous Goods (WP15) die de aanbevelingen van de UN uiteindelijk vervat in het ADR.

Bedrijven die zich bezighouden met het (laten) vervoeren van gevaarlijke stoffen, moeten iets doen aan de beveiliging van hun activiteiten. De regels maken onderscheid in maatregelen voor ‘normale’ geclassificeerde stoffen en een goed uitgewerkt beveiligingsplan voor ‘zeer risicovolle’ stoffen, die bij verkeerd gebruik of doelbewust misbruik, bijvoorbeeld bij een terroristische actie, serieuze gevolgen kunnen hebben. Beveiligingsvoorschriften omvatten de totale vervoersketen. In de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt onderscheid gemaakt tussen 'normale' gevaarlijke goederen 'zeer risicovolle' gevaarlijke goederen. Zeer risicovolle gevaarlijke goederen zijn onder andere:

  • bepaalde ontploffingsgevaarlijke stoffen
  • brandbare gassen in tanks(bijvoorbeeld LPG)
  • giftige gassen (zoals ammoniak)
  • zeer licht ontvlambare vloeistoffen in tanks (zoals benzine en aceton)
  • ammoniumnitraathoudende meststoffen
  • zeer giftige, zeer infectueuze en zeer bijtende stoffen 

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Dana en haar collega's helpen je graag verder

Gevaarlijke stoffen evofenedex