skipToContentskipToFooter

In ADR-hoofdstuk 7.5.2 staan de voorschriften voor de samenlading van verschillende gevaarlijke stoffen of goederen in één transporteenheid. Of samenlading is toegestaan, hangt af van de gevaarsetiketten op de verpakkingen.

Verpakkingen met explosieve stoffen die zijn voorzien zijn van etiket 1, 1.4 (met uitzondering van 1.4S), 1.5 of 1.6, mag je bijvoorbeeld niet vervoeren samen met verpakkingen die zijn voorzien van een etiket van een andere gevarenklasse.

In de ADR tabel in 7.5.2.1 kan men zien welke samenladingsvoorschriften er gelden voor samenlading van klasse 1 tot en met 9.

Ook zijn er voorschriften voor de samenlading van enkel verschillende explosieve stoffen waarvan de verpakkingen zijn voorzien van etiket 1, 1.4, 1.4S, 1.5 of 1.6. Samenlading is dan alleen toegestaan volgens de tabel bij 7.5.2.2 betreffende compatibiliteitsgroepen.

Samenlading met levensmiddelen

Zodra in kolom 18 van de ADR-stoffenlijst (tabel A van hoofdstuk 3.2) de bijzondere bepaling ‘CV28’ staat, dan dient deze stof in voertuigen en op laad-, los- of overlaadplaatsen gescheiden worden gehouden van levensmiddelen, genotmiddelen en voer voor dieren.

Deze bepaling wordt verder uitgelegd in sectie 7.5.4 en geldt voor:

  • colli met een etiket volgens model no. 6.1 of 6.2
  • colli met een etiket volgens model no. 9 en gekenmerkt met de UN-nummers 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 of 3245.

De stof kan worden gescheiden van levensmiddelen, genotmiddelen en voer voor dieren:

  • door volwandige scheidingswanden, die even hoog zijn als de colli, voorzien van bovengenoemde etiketten/UN-nummers
  • door colli die niet zijn voorzien van bovengenoemde etiketten/UN-nummers
  • door een afstand van ten minste 0,8 meter.

Scheiding is niet nodig als colli met bovengenoemde etiketten/UN-nummers zijn voorzien van een aanvullende verpakking of als ze volledig zijn afgedekt door bijvoorbeeld folie, karton of andere maatregelen.

Het is niet toegestaan om gevaarlijke goederen met ontplofbare stoffen of goederen (ongeacht het type maar met uitzondering van subklasse 1.4 en van de UN-nummers 0161 en 0499) in gelimiteerde hoeveelheden samen te laden

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Dana en haar collega's helpen je graag verder

Gevaarlijke stoffen evofenedex