skipToContentskipToFooter

De ADR-verdragstaten zijn verantwoordelijk voor het aanpassen van de instructies in de taal of talen van hun land.

Verplicht voor hoeveelheden boven de ADR-vrijstellingsgrenzen

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is het verplicht om schriftelijke instructies, ook wel gevarenkaart genoemd, aan boord te hebben. De voorschriften voor de aanwezigheid van de schriftelijke instructie staan in ADR sectie 5.4.3 en gelden voor hoeveelheden boven de ADR-vrijstellingsgrenzen. 

Aan de hand van de ADR-gevaarsetiketten geeft de kaart instructie over het gevaar van de aanwezige stoffen, de te nemen voorzorgsmaatregelen en de aanwezigheid van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen.

In de taal die de bemanning kan lezen en begrijpen

De schriftelijke instructie moet door de vervoerder aan de bemanning van het voertuig worden verstrekt vóór het begin van de reis in een taal of talen die alle bemanningsleden kunnen lezen en begrijpen. De vervoerder moet waarborgen dat de bemanning de instructies begrijpt en in staat is deze naar behoren toe te passen.

De ADR-verdragstaten zijn verantwoordelijk voor het aanpassen van de instructies in de taal of talen van hun land. Zodra de schriftelijke instructie in een bepaalde taal beschikbaar is, wordt deze op deze pagina geplaatst. Hier vind je dus altijd de meest actuele schriftelijke instructies ADR (gevarenkaarten).

Schriftelijke instructies ADR

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Dana en haar collega's helpen je graag verder

Gevaarlijke stoffen evofenedex