skipToContentskipToFooter

Een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen heb je nodig als jouw onderneming gevaarlijke stoffen verzendt. Deze verplichting staat in de regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), over het spoor (RID) en over het binnenwater (ADN). 

*Nieuw is dat ook de afzender van de gevaarlijke stoffen, die zelf niet vervoert, laadt of lost of met dit vervoer samenhangende vul- of verpakkingswerkzaamheden verricht, een veiligheidsadviseur moet aanstellen. Door middel van een overgangstermijn in subsectie 1.6.1.44 is dit uiterlijk 1 januari 2023 verplicht. 

De bepalingen met betrekking tot de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in paragraaf 1.8.3 t/m 1.8.3.18.

In subsectie 1.8.3.1 wordt de volgende eis aan ondernemingen gesteld: ‘Elke onderneming, waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, of met dit vervoer samenhangende verzenden*, verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet één of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen of het milieu.

Een veiligheidsadviseur is niet nodig als u met een vrijstelling vervoert. Eén van deze vrijstellingen geldt voor het vervoer van kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld een aantal blikken of flessen in een doos.

De veiligheidsadviseur heeft de volgende taken: nagaan of de voorschriften worden nageleefd, de onderneming van advies dienen bij werkzaamheden, het opstellen van een jaarverslag voor de bedrijfsleiding en in het geval van een ongeval hierover schriftelijk rapporteren aan de bedrijfsleiding.

Certificaat

De veiligheidsadviseur moet in het bezit zijn van het certificaat Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen. Hiervoor moet een examen worden afgelegd. Het certificaat is vijf jaar geldig. Voor verlenging moet opnieuw examen worden afgelegd.

Veiligheidsadviseur inhuren

Je hoeft niet zelf een veiligheidsadviseur in dienst te hebben. Je kunt ook een ervaren veiligheidsadviseur inhuren via de afdeling gevaarlijke stoffen van evofenedex. Onze adviseur heeft jarenlange praktijkervaring, is objectief en neemt alle taken van jou over. Hij gaat na of alle voorschriften worden nageleefd, geeft zo nodig verbeteringen aan en stelt het verplichte jaarverslag op. De evofenedex-veiligheidsadviseur kun je ook inschakelen als ondersteuning of begeleiding van de eigen veiligheidsadviseur.

Als je alleen kleine of beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoert, kan een bedrijfsadviseur van evofenedex beoordelen of een veiligheidsadviseur wel noodzakelijk is.

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Dana en haar collega's helpen je graag verder

Gevaarlijke stoffen evofenedex