skipToContentskipToFooter

Bepaling 363 van het ADR

Als apparaten en machines, zoals aggregaten, generatoren, verwarmingseenheden, etc., met brandstof worden vervoerd, moet dit vervoer voldoen aan de voorschriften van bijzondere bepaling 363 van het ADR. Deze kunnen o.a. inhouden etikettering en kenmerking van het apparaat en vermelding in een vervoerdocument.

Machinerichtlijn

Voor de constructie-eisen van de apparaten wordt verwezen naar Richtlijn 2006/42/EG, ook wel de Machinerichtlijn genoemd. 

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Dana en haar collega's helpen je graag verder

Gevaarlijke stoffen evofenedex