skipToContentskipToFooter

In het ADR is opgenomen dat de volgende uitrusting in het voertuig aanwezig moet zijn:

  • Een keg/stopblok, van een grootte die past bij de maximale massa van het voertuig en de diameter van het wiel
  • twee zelfstandig staande waarschuwingssignalen
  • voor elk bemanningslid een waarschuwingsvest, een draagbaar verlichtingsapparaat, beschermende handschoenen en bescherming van de ogen

Op de schriftelijke instructies (gevarenkaart) die de chauffeur bij zich moet hebben staat aanvullende uitrusting, die afhankelijk van de etiketnummers van de te vervoeren stoffen aanwezig moet zijn:

  • voor etiketnummers 3, 4.1, 4.3, 8 en 9: een schop, rioolafdichting en een opvangreservoir
  • voor etiketnummers 2.3 of 6.1: een vluchtmasker voor noodgevallen
  • met uitzondering van etiketnummers 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 en 2.3: vloeistof om de ogen te spoelen

Brandblussers

In elk voertuig moet een draagbare brandblusser aanwezig zijn die een minimumcapaciteit heeft van 2 kg en geschikt is voor brandbaarheidsklasse A, B en C. Deze brandblusser is bedoeld voor het blussen van een brand in de motor of cabine.

Aanvullende brandblussers zijn vereist voor de volgende voertuigen:

  • voertuigen met een totaal toegestane massa van meer dan 7,5 ton: één of meer draagbare brandblussers met een minimumcapaciteit van 12 kg poeder, waarvan er één een minimumcapaciteit heeft van 6 kg
  • voertuigen met een totaal toegestane massa tussen 3,5 en 7,5 ton: één of meer draagbare brandblussers met een minimumcapaciteit van 8 kg poeder, waarvan er één een minimumcapaciteit heeft van 6 kg
  • voertuigen met een totaal toegestane massa tot 3,5 ton: één of meer draagbare brandblussers met een minimumcapaciteit van 4 kg poeder

De capaciteit van de brandblusser die is vereist voor brand in de motor of cabine mag in mindering worden gebracht op de totale minimumcapaciteit van genoemde brandblussers.

Brandblussers moeten zijn verzegeld en voorzien van een merkteken van de bevoegde autoriteit, de datum en jaartal van volgende inspectie of de maximale gebruiksduur. Zij moeten makkelijk bereikbaar zijn voor de chauffeur en beschermd zijn tegen weersinvloeden. 

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Dana en haar collega's helpen je graag verder

Gevaarlijke stoffen evofenedex