skipToContentskipToFooter

De Europese afvalstoffenlijst (EURAL) bevat de omschrijving en de code van zo’n 800 afvalstoffen. 

  • De lijst classificeert de stoffen als gevaarlijk of ongevaarlijk en harmoniseert de omschrijving van afvalstoffen tussen de lidstaten. De EURAL bepaalt niet of een stof wel of geen afvalstof is. De kleurenlijsten van de Europese Verordening op de Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) blijven vooralsnog in gebruik. De EVOA deelt afvalstoffen niet in naar gevaar, maar naar de mogelijkheden voor verwijdering of nuttige toepassing. De zogenoemde groene, oranje en rode lijsten van de EVOA kennen een andere gevaarsclassificatie en andere omschrijvingen en codes dan de EURAL.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder

evofenedex vragen logistiek export