skipToContentskipToFooter

 Voor het vervoeren en inzamelen van afvalstoffen is diverse regelgeving van toepassing, zowel nationaal als internationaal.

Voor bedrijven die zich bezighouden met het vervoeren, inzamelen, verhandelen of bemiddelen van afvalstoffen is vermelding op een landelijke VIHB lijst verplicht. Dit kan alleen als het bedrijf aan drie criteria voldoet: betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid. De vakbekwaamheidseis houdt in dat een vertegenwoordiger van het bedrijf in het bezit moet zijn van het Vakdiploma Afvalstoffen of voor vervoerders en inzamelaars het vakdiploma beroepsgoederenvervoer benodigd voor de vergunning beroepsgoederenvervoer. De VIHB lijst wordt beheerd door de NIWO.

Voor bedrijven die afvalstoffen op hun locatie ontvangen voor opslag, overslag of verwerking geldt een meldingsplicht bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

Wil je afval uitvoeren, invoeren of door een EU-lidstaat vervoeren, dan moet je je houden aan de Europese voorschriften voor het vervoer van afval. Deze voorschriften staan beschreven in de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Daarnaast kan iedere EU-lidstaat aanvullende regels stellen voor het transport van afval op eigen grondgebied.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex