skipToContentskipToFooter

De regeling Inzamelaars, Vervoerders, Handelaren en Bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB) heeft gezorgd voor een inschrijvingsplicht voor het vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen van afvalstoffen. Als je je inschrijft, kom je op een landelijke lijst. De NIWO beheert deze lijst.

Nadat jouw bedrijf geregistreerd is, krijgt het een VIHB-registratienummer. Dit nummer moet altijd vermeld worden op de afvalstoffen begeleidingsbrieven.

Voor vermelding op de lijst gelden de criteria van betrouwbaarheid en vakbekwaamheid.

Het aantonen van betrouwbaarheid gaat via de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), niet ouder dan 3 maanden, die door de gemeente waarin men is gevestigd wordt verstrekt.

De eis van vakbekwaamheid geldt voor vervoerders middels hun vergunning beroepsvervoer en voor handelaren en bemiddelaars een door de minister van VROM erkend vakdiploma afvalstoffen voor de persoon die feitelijk de leiding heeft. Als de leiding bij meer personen ligt, moet ten minste 1 van hen aan deze eis voldoen. Een vakdiploma vergelijkbaar met het vakdiploma afvalstoffen behaald in een andere EU-lidstaat volstaat ook.

Een registratie op de VIHB-lijst geldt voor onbepaalde tijd. Wel controleert de NIWO elke vijf jaar of de onderneming nog aan de voorwaarden voldoet.

Een bedrijf dat bemiddelt in het transport van afvalstoffen, regelt alleen een vervoerder die het transport (van bijvoorbeeld een afvalcontainer) gaat verzorgen. Een logistiek bemiddelaar heeft geen VIHB-registratie nodig.

De registratie geldt voor het beroepsmatig vervoeren en inzamelen van afvalstoffen. Voor het niet-beroepsmatig vervoeren of inzamelen van afvalstoffen geldt de vergunning beroepsgoederenvervoer of de VIHB-registratieplicht niet.

In de praktijk wordt regelmatig discussie gevoerd over de vraag of bij het vervoeren of inzamelen van afvalstoffen sprake is van een ‘beroepsmatige’ of ‘niet-beroepsmatige’ activiteit. Benadrukt wordt dat:

 • als een bedrijf afvalstoffen wegbrengt die binnen zijn eigen inrichting zijn ontstaan; en
 • dit bedrijf geen inrichting is die zich met afvalbeheer bezighoudt;

dan geen sprake is van inzamelen noch van vervoeren. Dit transport wordt niet beroepsmatig uitgevoerd.

Een paar voorbeelden van niet-beroepsmatig inzamelen of vervoeren zijn:

 • een installatiebedrijf dat opdracht heeft gekregen om ervoor te zorgen dat de verlichting van een kantoor in goede staat is en op een bepaald moment beslist om lampen te vervangen en af te voeren;
 • een hovenier die opdracht heeft onderhoudswerk aan tuinen of plantsoenen uit te voeren en het daarbij vrijkomende groenafval meeneemt;
 • bouwafval (bijvoorbeeld overtollig hout, lege verpakkingen, rotte houten planken) dat is ontstaan bij door een bouwbedrijf uitgevoerde bouw- en herstelwerkzaamheden en door dat bouwbedrijf wordt meegenomen;

Een paar voorbeelden van wel beroepsmatig inzamelen of vervoeren zijn:

 • het meenemen van sloopafval dat vrijkomt bij de activiteiten van een sloopbedrijf;
 • een hovenier die opdracht heeft gekregen om een boom te rooien en de daarbij vrijkomende afvalstoffen meeneemt;
 • een installatiebedrijf dat opdracht heeft gekregen om alle lampen te vervangen en deze lampen, waaronder defecte, meeneemt;

Inzamelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen moeten een inzamelvergunning hebben voor:

 • afgewerkte olie categorie I en II
 • klein gevaarlijk afval
 • scheepsafvalstoffen

Jouw inzamelvergunningaanvraag kun je aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Je hebt ook een Verklaring omtrent gedrag (VOG) NP nodig.

Een inzamelvergunning is nodig voor:

 • afgewerkte olie categorie I en II
 • klein gevaarlijk afval
 • scheepsafvalstoffen

Jouw inzamelvergunningaanvraag kun je aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder

evofenedex vragen logistiek export