skipToContentskipToFooter

Vrijstellingen in de IMDG Code

In de IMDG Code zijn twee vrijstellingsregelingen opgenomen, het vervoer van limited quantities en het vervoer van excepted quantities. Als vervoerd wordt volgens een vrijstellingsregeling zijn niet alle voorschriften van de IMDG Code van toepassing.

Limited quantities

In hoofdstuk 3.4 van de IMDG Code is de ‘limited quantities (LQ) regeling’ voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in kleinverpakkingen opgenomen.

Voorwaarde voor het toepassen van deze vrijstellingsregeling is dat gebruik wordt gemaakt van een samengestelde verpakking (binnen- en buitenverpakking), bijvoorbeeld een aantal flessen of blikken in een kartonnen doos of op een tray met krimpfolie.

Kolom 7a van de IMDG-stoffenlijst geeft de maximale hoeveelheid per binnenverpakking aan. De maximum bruto massa van de buitenverpakking (het collo) bedraagt 30 kg en indien een tray 20 kg.

Tot de voorgeschreven maximale hoeveelheden per collo is het toegestaan deze stoffen te vervoeren zonder dat alle voorschriften van toepassing zijn. De totale hoeveelheid per voertuig is niet van belang.

Verpakkingsvoorschriften

Algemene verpakkingsvoorschriften zijn van toepassing, zoals een geschikte stevige verpakking, die zodanig is vervaardigd en gesloten dat elk verlies van de inhoud is uitgesloten onder normale vervoersomstandigheden.

Binnenverpakkingen met vloeistoffen moeten met hun sluiting naar boven in de buitenverpakking worden geplaatst, waarbij de buitenverpakking voorzien moet worden van richtinggevende pijlen (pijlen-etiket).

Breekbare of makkelijk doorboorbare binnenverpakkingen moeten met geschikte, voor opvulling dienende stoffen in een buitenverpakking worden vastgezet; op een tray moeten deze verpakt worden in een geschikte tussenverpakking.

LQ-kenmerk

Op verpakkingen moet het zgn. LQ-kenmerk worden aangebracht. Dit kenmerk is ruitvormig, op de punt staand, met een zwarte boven- en onderrand en een witte rand in het midden. De zijden van het kenmerk moeten minimaal 100 mm zijn. Als de verpakking deze afmeting niet toelaat, mag het kenmerk worden verkleind tot 50 mm, op voorwaarde dat het duidelijk zichtbaar blijft.

Oververpakking

Als een oververpakking wordt gebruikt, zoals een krat of pallet, en het LQ-kenmerk op de colli is aan de buitenzijde niet meer zichtbaar, dan moet tevens de oververpakking worden voorzien van het LQ-kenmerk, alsmede van het opschrift ‘Overpack’.

Op voertuigen/containers met alleen gevaarlijke stoffen in limited quantities als lading moet het kenmerk worden aangebracht met zijden van minimaal 250 mm. Een container moet aan vier zijden worden voorzien van het kenmerk; een voertuig aan weerszijden en aan de achterkant.

Vervoerdocument

Behalve de informatie over de lading, die voorgeschreven is in hoofdstuk 5.4, moet de omschrijving van de gevaarlijke goederen aangevuld worden met de tekst ‘limited quantity’ of ‘LTD QTY’.

Excepted quantities

In hoofdstuk 3.5 van de IMDG Code is de vrijstellingsregeling ‘excepted quantities’ (EQ), in het Nederlands vertaald in ‘vrijgestelde hoeveelheden’, voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in zeer kleine hoeveelheden opgenomen. In kolom 7b van de IMDG-stoffenlijst staat voor elke stof een E-code. Deze E-code geeft aan in welke hoeveelheden de stof onder deze vrijstellingsregeling vervoerd kan worden.

Bij het vervoer volgens de EQ regeling moet gebruik worden gemaakt van een binnenverpakking, een tussenverpakking en een buitenverpakking.

Elke binnenverpakking moet in een stevige buitenverpakking worden geplaatst en een tussenverpakking met opvulmateriaal. In het geval van vloeistoffen is absorberend materiaal verplicht. Verpakkingen voor vrijgestelde hoeveelheden moeten een aantal valproeven van een hoogte van 1,8 m en een stapelproef tot een hoogte van 3 meter kunnen doorstaan. De colli moeten van het kenmerk ‘Exepted quantities’ zijn voorzien dat zijden heeft van ten minste 100 mm en waarop is aangegeven het nummer van het etiket van het hoofdgevaar en de naam van afzender of geadresseerde (zie Gallerij foto’s).

Behalve de voorgeschreven aanduidingen (hoofdstuk 5.4), moeten de woorden ‘dangerous goods in excepted quantities’ en de hoeveelheid aan verpakkingen op het vervoerdocument worden aangebracht. Het maximum aantal colli met excepted quantities is 1000 per transporteenheid.

Opleiding walpersoneel

Het vanaf de wal opererend personeel, dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, bedoeld om te worden vervoerd over zee, moeten zijn opgeleid inzake de inhoud van de voorschriften met betrekking tot gevaarlijke stoffen, gebaseerd op hun verantwoordelijkheden conform hoofdstuk 1.3.1 van de IMDG Code. Met name algemeen bewustzijn, veiligheid en kennis in vervoervoorschriften behoren tot de opleidingsonderdelen.

Uitgebreide informatie over de opleidingseisen staat op de pagina Opleidingsverplichtingen (IMDG).

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Pascal en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex gevaarlijke stoffen