skipToContentskipToFooter

Diepgaande kennis van de IMDG-code is vereist

Gevaarlijke stoffen vervoeren over de zee brengt de nodige risico’s en gevaren met zich mee. Om de veiligheid bij het verpakken, behandelen en vervoeren van gevaarlijke stoffen over de zee te waarborgen, is de IMDG-code (voluit International Maritime Dangerous Goods Code) opgesteld. Maar bedrijven volgen niet altijd de voorschriften van die code.

Als bedrijf ben je verplicht om je aan de voorschriften van de IMDG-code te houden. Toch gaan er nog regelmatig dingen verkeerd bij het verpakken, behandelen of vervoeren van gevaarlijke stoffen over de zee. We zetten de 4 grootste valkuilen op een rij.

  1. Onderschatting van de complexiteit. Een veelvoorkomende valkuil voor medewerkers die betrokken zijn bij het voorbereiden van transport van gevaarlijke stoffen over zee, is het onderschatten van de complexiteit van hun taak. Het correct classificeren, verpakken, labelen en documenteren van deze stoffen vereist diepgaande kennis van de IMDG-code. Het negeren van deze complexiteit kan leiden tot onbedoelde fouten en gevaarlijke situaties.
  2. Onjuiste classificatie en etikettering. Een cruciale stap bij het voorbereiden van gevaarlijke goederen voor zeetransport is de juiste classificatie, kenmerking en/of etikettering van de stoffen en de daarbij behorende verpakkingen. Medewerkers moeten, indien nodig, weten welke classificatievereisten van toepassing zijn en welke etiketteringsvoorschriften moeten worden gevolgd. Het verkeerd classificeren of etiketteren van gevaarlijke stoffen kan leiden tot ongelukken, boetes en juridische problemen.
  3. Onvoldoende kennis van regelgeving. De regelgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen over zee is voortdurend aan verandering onderhevig. Medewerkers moeten op de hoogte blijven van de laatste voorschriften en richtlijnen om ervoor te zorgen dat hun operaties in overeenstemming zijn met de wet. Het ontbreken van actuele kennis kan leiden tot fouten en vertragingen in het transportproces.
  4. Gebrek aan bewustzijn van veiligheidsprotocollen. Het transport van gevaarlijke stoffen vereist strikte veiligheidsprotocollen om ongevallen en noodsituaties te voorkomen en te beheersen. Medewerkers die fysiek met deze stoffen werken, moeten goed getraind zijn in noodsituaties zoals bij lekkages, branden en explosies. Een gebrek aan bewustzijn van en training in deze protocollen kan rampzalige gevolgen hebben.

Verplichting

Om deze 4 valkuilen te voorkomen, doen bedrijven er goed aan hun medewerkers van de juiste kennis en vaardigheden te voorzien. Dana Butter, IMDG-specialist en docent van de IMDG-opleiding bij evofenedex, merkt op dat er bij bedrijven regelmatig onduidelijkheid is over de opleidingsplicht. “Bedrijven die een container gereedmaken voor zeevervoer en die vol inleveren bij een terminal, zijn verplicht om alle betrokken werknemers een passende IMDG-opleiding te laten volgen. Kortom, de documentatie moet kloppen en de container moet correct gestuwd en voorzien zijn van de juiste kenmerken en etiketten.”

In de IMDG-opleiding van evofenedex wordt onder meer stilgestaan bij de verschillen tussen zeetransport (IMDG) en wegvervoer (ADR). Tijdens inspecties, uitgevoerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), zal de inspecteur beoordelen of iedereen - van belader tot degene die verantwoordelijk is voor het opstellen van de juiste vervoersdocumenten - de benodigde opleidingen heeft gevolgd.” 

Opleiding ‘Werken met de IMDG-code’

Alle medewerkers die betrokken zijn bij het zeetransport van gevaarlijke stoffen, zijn verplicht om een opleiding hiervoor te volgen. Met onze opleiding behalen medewerkers in 2 dagen hun IMDG-certificaat.

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Hans en zijn collega's helpen je graag verder

gevaarlijke stoffen evofenedex