skipToContentskipToFooter

In section 7 Marking and labelling van de IATA Dangerous Goods Regulations staat wat minimaal op elke verpakking moet zijn aangebracht.

De minimale kenmerken op de verpakking zijn de volgende:

 • behandelingsetiket(ten) en/of gevaarsetiket(ten);
 • proper shipping name (juiste transportbenaming);
 • UN- of ID-nummer, voorafgegaan door de letters UN of ID;
 • naam en adres van afzender en ontvanger;
 • netto- of brutohoeveelheid aan gevaarlijke stoffen.

Gevaarsetiketten op de verpakking

Gevaarsetiketten geven met een symbool het gevaar van een stof aan. Als een stof verschillende gevaarseigenschappen heeft, moet ook de verpakking zijn voorzien van verschillende gevaarsetiketten.

Welk etiket of etiketten u moet gebruiken, staat in kolom D - Hazard label(s) van de List of Dangerous Goods in subsection 4.2. Gevaarsetiketten zijn ruitvormig met zijden van ten minste 100 mm. In de onderste punt staat een cijfer dat de gevarenklasse weergeeft.

In de luchtvracht bestaan de volgende behandelingsetiketten:

 • package orientation (‘this way up’)
 • magnetized material
 • cargo aircraft only
 • cryogenic liquid
 • radioactive material - excepted packages
 • keep away from heat (voor self-reactive stoffen uit de klasse 4.1 en 5.2.)
 • lithium battery label

Etiketten moeten zijn aangebracht in de nabijheid en op hetzelfde vlak van de verpakking als de proper shipping name en het UN-nummer. Als een verpakking moet zijn voorzien van twee of meer etiketten, dan moeten deze naast elkaar zijn aangebracht.

Alle etiketten en kenmerken moeten op een contrasterende achtergrond zijn aangebracht. Ze moeten goed zichtbaar zijn, leesbaar en van dusdanige kwaliteit dat ze blootstelling aan weer en wind kunnen doorstaan zonder dat de doeltreffendheid wezenlijk vermindert.

De kenmerken moeten ten minste 12 mm hoog zijn. Alleen voor verpakkingen minder dan 30 l/kg is de voorgeschreven minimale hoogte 6 mm.

Bij gebruik van een extra oververpakking (zoals een omdoos, krat of pallet), moet de oververpakking zijn voorzien van alle kenmerken en etiketten die op de daarin aanwezige verpakkingen zijn aangebracht, tenzij deze aan de buitenzijde van de oververpakking duidelijk zichtbaar zijn. Ook moet het opschrift 'Overpack' zijn aangebracht.

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Dana en haar collega's helpen je graag verder

Gevaarlijke stoffen evofenedex