skipToContentskipToFooter

Gebruik je groengas-/CNG-/aardgas- of LNG-voertuigen? Dan moet je rekening houden met de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, nr. 26 (PGS 26): ‘Het onderhouden en stallen van aardgasvoertuigen’.

Het doel van deze richtlijn is dat jouw voertuigen veilig en efficiënt onderhoudt en stalt. evofenedex kan je adviseren hoe je deze richtlijn juist toepast, en hoe je het bevoegd gezag (gemeente of de plaatselijke of regionale milieudienst) tijdig en juist informeert. Ook trainen wij je medewerkers in de veiligheidsvoorschriften.

Na het advies:

  • Weet je hoe jouw werkplaats er voor staat en indien nodig, hoe je deze kunt verbeteren.
  • Is duidelijk wat noodzakelijk is op het gebied van detectie, ventilatie en werkvoorschriften.
  • Is het bevoegd gezag geïnformeerd.
  • Kunnen medewerkers veilig en efficiënt werken.

Het adviesproject bestaat uit vijf praktische stappen:

Stap 1: Toetsing werkplaats aan de PGS 26- richtlijn

Stap 2: Opstellen werkvoorschriften en voorstellen aanpassingen pand

Stap 3: Informeren bevoegd gezag, arbo en verzekering, melding Activiteitenbesluit

Stap 4: Trainen medewerkers

Stap 5: Archiveren en evalueren

Advies Onderhoud CNG voertuigen

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Hans en zijn collega's helpen je graag verder

gevaarlijke stoffen evofenedex