skipToContentskipToFooter

Overeenkomstig hoofdstuk 1.3.1 van de IMDG Code moet walpersoneel, dat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, bedoeld om te worden vervoerd over zee, een functiegerichte opleiding hebben genoten. Het gaat hier om personeel dat gevaarlijke stoffen laadt, lost, verpakt, etiketteert, indeelt, documenten opmaakt, etc.

De opleiding moet onder meer betrekking hebben op:

  • de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, die in verhouding staan tot de verantwoordelijkheden van het personeel
  • methoden en procedures ter vermijding van ongevallen
  • algemene gevaren die de afzonderlijke klassen gevaarlijke stoffen opleveren
  • procedures die moeten worden gevolgd in het geval dat gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Dossiers van de genoten opleidingen moeten door de werkgever worden bewaard en op verzoek aan de werknemer ter beschikking worden gesteld. 

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Pascal en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex gevaarlijke stoffen