skipToContentskipToFooter

Opslag van limited quantities PGS 15

Voor verpakkingen die onder het regime van limited quantities (LQ) vallen (zie hoofdstuk 3.4 van het ADR) geldt een aanvullende vrijstelling tot in totaal de dubbele hoeveelheid van de in tabel 3 genoemde hoeveelheid. Deze aanvullende vrijstelling geldt alleen indien de stoffen in de transportverpakking zijn opgeslagen.  

Activiteitenbesluit PGS 15

Bedrijven die beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaan kunnen eventueel gebruik maken van het Activiteitenbesluit. Als de voorschriften van dit Besluit worden toegepast is geen vergunning voor de opslag noodzakelijk, maar kan worden volstaan met een melding aan de (gemeentelijke) milieudienst. De voorschriften zijn gebaseerd op de PGS 15 richtlijn.

Actualisatie handleiding PGS 15

De afgelopen maanden heeft Kenniscentrum InfoMil in samenwerking met een klankbordgroep gewerkt aan het actualiseren van de handleiding PGS 15. De handleiding heeft betrekking op de Publicatie Gevaarlijke Stoffen 15:2011 versie 1.1 (december 2012) "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen". De PGS 15 geeft richtlijnen over de manier van, tijdelijke, opslag van verpakte gevaarlijke stoffen met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. De Handleiding is geen vervanging voor de PGS 15, maar is bedoeld om toelichting en uitleg te geven over de inhoud van PGS 15 en biedt daarnaast hulpmiddelen voor de toepassing van de publicatie.

Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen gelden steeds strengere eisen, die staan beschreven in de PGS 15 richtlijnen. Alle bedrijven met gevaarlijke stoffen in opslag moeten voldoen aan de PGS 15 richtlijnen.

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Pascal en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex gevaarlijke stoffen