skipToContentskipToFooter

In de IATA Dangerous goods regulations zijn 3 regelingen opgenomen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in kleine hoeveelheden: dangerous goods in limited quantities, dangerous goods in excepted quantities en dangerous goods in minimis quantities. 

Vervoer als limited quantities

De voorschriften voor het vervoer van limited quantities staan vermeld in subsection 2.7.
Bij het vervoer van limited quantities is het gebruik van een binnen- en buitenverpakking verplicht volgens de packinginstruction die wordt voorafgegaan door de letter Y in kolom G van de IATA List of Dangerous Goods. In section 5 - Packing staan voor elke packinginstruction de toegestane verpakkingen en de maximale hoeveelheid per binnenverpakking.

De brutomassa van een collo mag in de meeste gevallen ten hoogste 30 kg bedragen. De verpakkingen hoeven niet UN-goedgekeurd te zijn, maar moeten wel voldoen aan bepaalde constructie-eisen en een valtest van 1,20 meter kunnen doorstaan.

Verpakkingen voor limited quantities moeten aanvullend zijn voorzien van het LQ-kenmerk. Dit is een ruitvormig kenmerk, op de punt staand, met een zwarte boven- en onderpunt en een witte rand in het midden, waarin de letter Y staat. Bij het vervoer van limited quantities blijven alle overige vervoervoorschriften van toepassing.

Vervoer als excepted quantities

De voorschriften voor het vervoer van excepted quantities staan vermeld in subsection 2.6.
Het is toegestaan gevaarlijke stoffen te vervoeren als excepted quantities als de hoeveelheden per binnen- en buitenverpakking uit Table 2.6A van de IATA Dangerous goods regulations niet zijn overschreden.

Bij excepted quantities moet de verpakking zijn voorzien van een speciaal label met de juiste gevarenklasse(n) en UN-nummer(s). Het opmaken van de Shipper’s declaration is niet nodig.

Vervoer als minimis quantities

De voorschriften voor het vervoer van minimis quantities staan vermeld in subsection 2.6.10. Het betreft hier het vervoer van gevaarlijke stoffen in zeer kleine hoeveelheden: maximaal 1 ml voor vloeistoffen en gassen en 1 gr voor vaste stoffen per binnenverpakking, tot maximaal 100 ml dan wel 100 gr per buitenverpakking. Als aan de verpakkingsvoorwaarden van 2.6.10 wordt voldaan, is het vervoer van deze stoffen niet onderworpen aan de IATA Dangerous goods regulations.  

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Dana en haar collega's helpen je graag verder

Gevaarlijke stoffen evofenedex