skipToContentskipToFooter

Op het gebied van douane is de afgelopen jaren veel veranderd

De papieren documenten zijn vervangen door elektronische berichten. Voor doorvoer moeten aangiftes in NCTS in gediend worden. Uitvoeraangiftes moeten worden gedaan via het Export Control System.

De douane geeft de voorkeur aan elektronische aangiften maar ook voor jou brengt deze wijze van aangifte doen voordelen met zich mee:

  • De aangifte is snel verstuurd en snel afgehandeld.
  • Het invullen van de aangifte is eenvoudig en efficiënt.
  • Elektronisch aangeven bespaart tijd.
  • Met de elektronisch aangifte kunt u verschillende gegevens eenvoudiger vastleggen en achteraf beter laten controleren.

E-Customs

De komende vijf jaar gaat er op automatiseringsgebied bij de douane nog meer veranderen. Buiten het feit, dat al voorstellen zijn aangenomen om het huidige DWU (douanewetboek van de Uniecompleet te vernieuwen, is de EU momenteel bezig met een project dat E-Customs heet. Door dit project moeten Europese douane procedures nog verder geautomatiseerd worden.

Het doel van E-Customs is om: "douaneformaliteiten efficiënter te laten verlopen, de administratieve lasten te verlichten, de internationale handel veiliger te maken en tegelijkertijd te versoepelen". Ook moet E-Customs leiden tot een betere bescherming van consumenten en het milieu.

E-Customs moet een eenvoudige en papierloze omgeving voor zowel de douane als het bedrijfsleven creëren. Het project moet gerealiseerd worden voor het in werking treden van de gemoderniseerde communautaire douanewetgeving (MCCC). 

Om deze mooie doelen te bereiken moeten aangiftes in gemeenschappelijke Europese systemen ingediend worden. Dit wordt voor import het Automated Import System (AIS) en voor export het Automated Export System (AES). Van de laatste is het nu al operationele Export Control System (ECS) een onderdeel. Het is de bedoeling dat beide systemen in 2009 volledig operationeel zijn. Met deze systemen moeten ook zogenaamde pre-arrival en pre-departure informatie ingediend worden. Daarbij moeten gegevens over goederenzendingen verstekt worden vóórdat de goederen de EU binnen komen of uitgaan. Deze vernieuwing betekent dat oude systemen zoals het Nederlandse Sagitta, het Belgische Sadbel en het Duitse Atlas, komen te vervallen.

De nieuwe aangifte systemen vereisen ook een gemeenschappelijke risicoanalyse op aangiftes. Daarvoor wordt het Community Risk Management Framework (RMF) ontwikkeld. Hierin speelt de AEO certificering een aanzienlijke rol, want het is natuurlijk de bedoeling dat bij de risicoanalyse een als AEO gecertificeerd bedrijf minder streng beoordeeld wordt. Er komt een AEO database waarin alle gecertificeerde bedrijven opgenomen worden. De database wordt zowel voor de douane als het bedrijfsleven toegankelijk.

De systemen moeten het mogelijk maken, om in heel Europa douaneaangiftes vanuit één punt te doen. Zo kan een invoeraangifte voor goederen die via Antwerpen binnenkomen vanuit Nederland gedaan worden. Dit concept heet Centralised Clearance.

Een ander voordeel van het project is, dat douanes in verschillende lidstaten beter kunnen communiceren en gegevens uit kunnen wisselen. Het moet ook mogelijk worden om de douanesystemen met anderen instanties te laten communiceren. Op deze wijze kunnen de bedrijven alle gegevens die vereist zijn voor vrijgave van de goederen bij zowel import als export via één elektronisch loket indienen ook al betreft het gegevens die vereist zijn vanwege andere dan douanewetgeving. Dit wordt het Single Window concept genoemd.

De Nederlandse overheid staat positief tegenover E-Customs. Nederland kan gezien worden als een van de voorlopers op het gebied van vereenvoudigingen en automatisering van douaneprocessen. De overheid vindt dan ook dat Nederland gebaat is bij een gemeenschappelijke aanpak, mits daarbij naar het hoogste niveau van vereenvoudiging, automatisering van processen wordt gestreefd. Voor het bedrijfsleven zou E-Customs ook voordelig moeten zijn. Het zou namelijk moeten leiden tot het versoepelen van internationale handel en de administratieve lasten moeten verlichten.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex