skipToContentskipToFooter

Planning, wat je nu al kunt doen en inhoudelijke wijzigingen

Het aangiftesysteem van de Nederlandse Douane (AGS) wordt vervangen door een nieuw systeem: DMS. Uiterlijk eind 2023 is alleen nog DMS te gebruiken, maar in veel gevallen zullen aangevers al eerder overgaan naar DMS. De overgang vindt in verschillende fases plaats. Via deze link vind je de planning.

Door de introductie van DMS verandert onder andere:

  • de informatie die aangeleverd moet worden in een aangifte
  • de manier waarop deze informatie aangeleverd moet worden (technisch)
  • de processen rondom de aangifte, met name de verwerking van controlebevindingen (fouten, aanvullende informatie, etc.)

Dat betekent dat alle douanesoftwareleveranciers hun aangiftesoftware grondig moeten aanpassen. Dat zal de gebruiker merken. De overgang van AGS naar DMS is één van de grootste veranderingen in het Nederlandse douanelandschap sinds de eeuwwisseling.

Het is heel belangrijk dat aangevers zich realiseren dat de overgang naar DMS niet alleen een ‘softwareding’ is en dat alleen de softwareleveranciers er werk aan hebben. Je zult als aangever andere informatie moeten aanleveren in de aangifte en je zult met je opdrachtgevers moeten organiseren dat zij deze informatie aanleveren. Ook zit er een grote verandering in de processen na het indienen van de aangifte. De communicatie met de Douane zal op een andere manier verlopen. Om niet verrast te worden, is het van belang nu te starten met de voorbereidingen.

Om aangevers op weg te helpen met deze transitie werken brancheverenigingen TLN/Fenex en evofenedex aan een handreiking voor declaranten. Deze kan echter pas goed opgesteld worden als we voldoende hebben kunnen testen met DMS. Omdat het belangrijk is dat aangevers zich nu al bekend maken met de overgang naar DMS hebben we deze nieuwsbrief opgesteld.

Wat kun je nu al doen?

1.    Benoem een DMS-projectleider

Wijs iemand aan in je organisatie die de ontwikkelingen rondom DMS gaat bijhouden. Deze persoon kan onder andere in kaart brengen of jullie in DMS andere informatie nodig hebben van klanten. Ook kan de DMS projectleider eerste aanspreekpunt voor de softwareleverancier zijn en de lead nemen in het testen van de nieuwe DMS versie van jullie aangiftesoftware.

 2.    Lees bestaande documentatie over DMS

Hieronder vind je een aantal links naar relevante documenten op de websites van de Belastingdienst en de Europese Commissie:

 3.    Check of je softwareleverancier op koers ligt met de overgang naar DMS

De leveranciers van aangiftesoftware spelen een cruciale rol in de transitie naar DMS. Zij moeten hun aangiftesoftware aanpassen, zodat deze aangiften produceert die voldoen aan het data- en communicatieformat van DMS. Wellicht heeft je softwareleverancier je al geïnformeerd over de overgang naar DMS en hun voorbereidingen daarop. Als je nog niets gehoord hebt van je softwareleverancier kan het verstandig zijn bij de leverancier te checken of zij op koers liggen.

Inhoudelijke wijzigingen

We informeren jullie ook graag over de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen. We benadrukken dat dit geen uitputtende lijst is, maar ziet op de meest relevante en belangrijke wijzigingen voor jou als aangever. We zullen ingaan op zowel nieuwe als gewijzigde gegevenselementen. Daarbij betreft dit de theorie. Het is nog niet (overal) mogelijk om te testen mét respons, waardoor niet kunnen aangeven wat de melding is die je zou krijgen als je een veld verkeerd/anders invult.  

Compleet nieuwe gegevenselementen

Exporteur bij invoer – een verplicht veld die op zending niveau of op artikel niveau moet worden genoemd.

Importeur – naam en adres van de partij die een invoeraangifte indient of namens wie deze aangifte wordt ingediend. Deze is opgenomen om de indirect vertegenwoordigde persoon ook in de aangifte als ‘persoon’ te onderkennen.

Land van preferentiële oorsprong – dit element bestaat naast land van oorsprong. Dit element dient te worden ingevuld in geval preferentiële behandeling wordt toegepast in combinatie met een preferentiecode. Land van oorsprong wordt dan ingevuld indien er geen preferentiële behandeling wordt toegepast of indien het land van niet-preferentiële oorsprong verschilt van het land van preferentiële oorsprong. 

CUS-code – bij het in het vrije verkeer brengen en de (weder)uitvoer van chemische stoffen moet een CUS code uit de ECICS database worden ingevuld.

Soort identificatie bij vervoermiddel bij vertrek, vervoermiddel bij aankomst en actieve vervoermiddel aan de grens – bij soort identificatie geef je het soort vervoermiddel aan.

Soort zekerheidsstelling en referentie bij zekerheidsstelling – bij invoer dient voor bepaalde goederen een zekerheid te worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan aangiften voor bijzondere regelingen.

Eindstatus ‘goederen niet vrijgegeven’ – deze nieuwe eindstatus zal gebruikt worden in situaties dat de goederen niet worden vrijgegeven, maar het niet nodig is om verdergaande maatregelen te nemen, zoals in beslag nemen (verbeurd verklaren) van de goederen.

Vakken/gegevenselementen die worden gewijzigd

Dit betreffen veel wijzigingen. We geven in ieder geval de onderwerpen mee waar de aandacht (in ieder geval) naar dient uit te gaan met het oog op wijzigingen:

Soorten aangiften, aanvullende regeling, aanvullende informatie, bescheiden, geadresseerde, vertegenwoordiger, koper, verkoper, aanvullende fiscale referentie, leveringsvoorwaarden, waarderingsmethode, rechten en belastingen, plaats van de goederen en de transportuitrusting. Omdat dit niet alle wijzigingen zijn, raden we aan bijlage B goed te bestuderen.

Dit betreft een nieuwsbericht dat tot stand is gekomen door samenwerking van TLN, Fenex en evofenedex.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex