skipToContentskipToFooter

Vergeleken bij de huidige crises rondom de oorlog in Oekraïne, energie, stikstof, klimaat en de torenhoge inflatie die iedereen zakelijk en privé raakt, lijkt de coronacrisis bijna vergeten. De economische omstandigheden zijn aanzienlijk slechter dan aan het begin van de pandemie, waardoor een recessie op de loer ligt.

Ondanks alle crises steeg de Nederlandse export afgelopen juli met 1,3 procent op jaarbasis, na een plus van 3,9 procent in juni en een plus van 2,9 procent in mei. Volgens het CBS waren de omstandigheden voor export in september minder gunstig. Dit komt volgens het statistiekbureau vooral doordat het producentenvertrouwen in Duitsland en de eurozone is verslechterd. Ook het oordeel van de Europese ondernemers over hun buitenlandse orderportefeuille was minder positief. Deze uitkomsten komen overeen met de belangrijkste conclusie van de Monitor Internationale Handel en Logistiek van juli 2022: het sentiment onder ondernemers wijzigt snel van positief naar negatief. Deze monitor wordt bijgehouden door ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius. 

Het aantal faillissementen is momenteel nog steeds historisch laag en de economie draait als een tierelier. Alles wijst volgens veel economen en experts echter op de komst van een recessie. Het consumentenvertrouwen is laag en de inflatie is buiten alle proporties. De eerste signalen dat ondernemers een betalingsregeling moeten treffen bij de bank, zijn een slecht voorteken. Ondernemers die tijdens corona betalingsuitstel voor hun belastingen kregen, moeten nu geld terugstorten. Daarnaast baren de krapte op de arbeidsmarkt en de energiecrisis ernstige zorgen om de orderportefeuille überhaupt nog tijdig te kunnen leveren tegen acceptabele marges. Kortom, genoeg uitdagingen voor de exportmanager om er samen met zijn collega’s voor te zorgen dat hun organisatie de storm aan kan. Maar hoe doe je dat?

Wat kunnen exportmanagers nu doen?

Tijdig anticiperen is voor exportmanagers een noodzaak en wendbaarheid wordt een onmisbare competentie. Hoewel je als exportmanager onmogelijk alle risico’s kunt wegnemen, kun je de impact daarvan wel zo klein mogelijk proberen te maken. Ga daarbij niet impulsief brandjes blussen, maar probeer gestructureerd de schade zoveel mogelijk te beperken. Focus op nieuwe activiteiten en spreidt zo je risico’s. Denk in oplossingen in plaats van problemen en zet tegenvallers om in kansen, want die zijn er nog genoeg in de huidige markt. De volgende zet is die kansen om te zetten in resultaat. Dit kan in drie stappen.

Stap 1: intensiveer je relatiebeheer

Goed en frequent communiceren met je afnemers “om het water te polsen” is niet alleen van belang om de vraag te voorspellen in een grillige markt, maar ook om de betalingsmoraal goed te kunnen blijven monitoren. Door de oplopende levertijden is enige flexibiliteit in de leveringsvoorwaarden wellicht vereist om je zakenpartners tijdelijk meer (financiële) ruimte te geven. Die kunnen er immers ook niets aan doen wanneer bijvoorbeeld fabrieken in China hun productie (deels) hebben moeten stilleggen vanwege energietekorten omdat waterkrachtcentrales door de droogte niet genoeg stroom kunnen opwekken. Communiceer hierover zowel intern als extern om eventuele cashflowproblemen te voorkomen. Wanneer de financiële consequenties bij kredietverruiming lastig zijn in te dekken, is het verstandig het afsluiten van een kredietverzekering te overwegen. Blijf in deze uitdagende tijd in elk geval zowel intern als extern met elkaar in gesprek, om samen de problemen op te lossen en kansen te pakken.

Stap 2: pas op tijd je export(beleids)plannen aan

De coronacrisis en de andere huidige crises hebben ons doen inzien dat de markt onvoorspelbaar is geworden. Wat vandaag een succesmarkt is, kan morgen een risico zijn geworden met consequenties die grote gevolgen kunnen hebben voor je organisatie. Tijdig anticiperen is noodzakelijk en leidt tot het maken en uitvoeren van gewijzigde exportplannen. Dit impliceert ook dat je frequenter je doelstellingen moet meten en deze waar nodig moet bijstellen. Alles zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Want sturen op aannames en onderbuikgevoel is vragen om problemen. Meten is immers weten. Probeer jaardoelstellingen op te delen in kort cyclische doelstellingen. Hierdoor kun je frequenter contact hebben met je zakenpartners om waar nodig tijdig te kunnen bijsturen.

Bij gestructureerde export is voor elke markt een exportplan nodig om omzetgroei te realiseren. Daarom adviseren wij niet alleen voor het betreden van nieuwe markten maar ook voor het bewerken van bestaande markten een export(beleids)plan op te stellen. Want elke markt kent zijn eigenaardigheden en verdient een specifieke aanpak om succesvol te zijn.

Stap 3: betrek de organisatie bij de plannen

Neem als exportmanager je betrokken collega’s en het management mee in je plannen, zodat de organisatie met de golven mee kan bewegen. Bij zwaar weer is immers alle hens aan dek geboden om de storm te bezweren. Afwachten tot de storm gaat liggen, is geen optie. Ga bij het maken van je plannen goed voorbereid te werk. evofenedex heeft een praktisch 7 stappenplan ontwikkeld om een export(beleids)plan op te stellen.


Exportplan in 7 praktische stappen

Ga jij starten met export? Of wil je de stap maken van incidentele export naar structurele exportgroei? Dan hebben wij dit praktisch toepasbare exportplan voor je ontwikkeld dat je in 7 stappen meeneemt om een goed doordachte strategie te ontwikkelen en vervolgens zelf te kunnen uitvoeren. 

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex