skipToContentskipToFooter

Recht op subsidie voor het uitbreiden van import of export, of recht op gunstige regelingen vanwege brexit? Bedrijven, vooral uit de mkb-sector, hebben soms geen weet van deze mogelijkheden. Zonde, want zo laten ze mooie kansen liggen. Tijd om drie grote misverstanden uit de wereld te helpen. 

Op bijeenkomsten van evofenedex rondom export- of douanezaken reageren ondernemers soms verbaasd als ze horen dat ze recht hebben op subsidies of kosteloos interessante opleidingen kunnen volgen. Nederland is een handelsland en met subsidies en andere regelingen stimuleert de Nederlandse overheid dat die handelsmotor blijft draaien. Ook de Europese Unie (EU) heeft soms interessante regelingen voor bedrijven die internationaal handelen. Maar ondernemers denken soms dat ze er niet voor in aanmerking komen, omdat ze bijvoorbeeld een goede omzet draaien. Het gevolg hiervan is dat ze geld of andere voordelen laten liggen. We zetten een aantal misverstanden op een rij. 

1. Ik exporteer al, dus er is geen ondersteuning mogelijk

Mkb-bedrijven die starten met exporteren, kunnen een beroep doen op SIB. Deze subsidieregeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bestaat al een tijdje, maar is
sinds 1 april 2022 flink verruimd. Was SIB voorheen alleen bedoeld voor mkb-bedrijven die nog geen exportervaring hebben, tegenwoordig kunnen vooral mkb-bedrijven die al exporteren er gebruik van maken. SIB staat sinds 1 april dan ook niet meer voor Starters International Business, maar voor Support International Business. SIB is bedoeld voor bedrijven die de potentie en ambitie hebben om structureel en maatschappelijk verantwoord te ondernemen in een bepaald land. Structureel wil zeggen dat een bedrijf niet eenmalig of slechts een paar keer wil exporteren. Verder moet het bedrijf zijn goederen of diensten zelf produceren of ontwikkelen.

Eenvoudig aan te vragen

“Sommige ondernemers weten niet dat de regeling nu vooral bedoeld is voor bedrijven die al exporteren. Of ze haken af, omdat ze bang zijn voor administratieve rompslomp. Maar de
regeling is juist heel eenvoudig aan te vragen”, zegt Michel Disselhorst, export consultant bij evofenedex. Hij benadrukt dat de kans op toewijzing van de aanvraag vooral groot is als een
bedrijf al veel exporteert. De regeling SIB is voor verschillende doelen aan te vragen, waarbij de meeste gericht zijn op bedrijven met exportervaring. “Stel, een bedrijf is actief in  verschillende Europese landen en ontmoet op een beurs in Duitsland een potentiële Australische klant. Dan kan het subsidie aanvragen voor ‘marktentree’ en daarmee lokale contacten zoeken om de Australische markt te betreden”, legt Disselhorst uit.

Allerlei doelen

Advies of begeleiding bij juridische en fiscale zaken, opstellen van marktonderzoek en werven van kennis en vaardigheden zijn andere mogelijke doelen van SIB. Met het geld kan een
bedrijf voor dat soort zaken een externe partij – bijvoorbeeld evofenedex – inhuren. Disselhorst: “Wij kunnen bijvoorbeeld de algemene voorwaarden en contracten of een exportplan
opstellen. Ook kun je met SIB onze opleiding Exportmanagement volgen.”  Verder is het mogelijk om SIB te gebruiken voor individuele of collectieve beursdeelname (dus met een groep bedrijven) en deelname aan een handelsmissie in een land. En tijdelijk is het mogelijk om met SIB op zoek te gaan naar een vervangende markt als een bedrijf financieel getroffen is door de oorlog in Oekraïne of de sancties tegen Rusland. Voor de startende exporteur is volgens Disselhorst vooral het doel ‘coaching’ interessant. “Een bedrijf kan dan bijvoorbeeld met ons sparren over de organisatie van de export naar een land.” Het is niet mogelijk om achteraf een SIB-subsidie aan te vragen. Wel mag een bedrijf de kosten achteraf declareren en soms meerdere SIB-subsidies stapelen, mits het totaalbedrag niet hoger is dan 6500 euro. Binnen twee jaar tijd mag een bedrijf maximaal één keer subsidie aanvragen voor dezelfde activiteit voor hetzelfde doelland. Voor deelname aan eenzelfde handelsmissie of beurs mag een bedrijf maximaal twee keer in twee opeenvolgende jaren subsidie aanvragen.

2. Ik ben niet geraakt door brexit, dus ik heb nergens recht op

Inmiddels is brexit alweer twee en een half jaar een feit. Veel bedrijven die vóór brexit met het Verenigd Koninkrijk (VK) handelden, hebben inmiddels een manier gevonden om met deze
nieuwe werkelijkheid om te gaan. Zij richten hun blik op de toekomst en hebben misschien nieuwe export- of importlanden ontdekt en uiteindelijk geen omzetverlies. Maar daarbij vergeten ze soms dat ze nog gebruik kunnen maken van compensaties of ondersteuningsregelingen vanwege brexit. De EU heeft honderden miljoenen euro’s beschikbaar gesteld voor Nederlandse bedrijven die in negatieve zin geraakt zijn door brexit. Maar omzetverlies door brexit is geen vereiste. Een tuinbouwbedrijf dat eerst niet te maken had met douanezaken
en nu wel, voldoet aan de criteria. Zelfs als het geen omzetverlies door brexit heeft gehad of ooit gebruik heeft gemaakt van een zogeheten Brexit-voucher (via de SIB-regeling) en inmiddels brexit-proof is. Het EU-geld komt dit jaar geleidelijk via de RVO beschikbaar, omdat de Nederlandse overheid eerst nog een regeling (de zogeheten BAR-regeling) moest opzetten. Bij dat proces zijn wij nauw betrokken geweest. We hebben erop gelet dat de ondersteuning praktisch is en de administratieve lasten voor bedrijven zo laag mogelijk blijven. De regeling bestaat uit drie onderdelen, waarvan het eerste tot 1 december beschikbaar is voor bedrijven. Dit zogeheten EU-Handelsprogramma bestaat uit allerlei voordelen voor bedrijven die zakendoen met het VK of dat in 2019 en/of 2020 hebben gedaan.

Trainingen

Een belangrijk onderdeel van dat programma is het trainingsdeel. “Er is gewoon geld beschikbaar voor bedrijven die zakendoen met het VK of dat hebben gedaan”, zegt Willemijn Gwanmesia, manager opleidingen internationaal bij evofenedex. “Die kunnen import- en exporttrainingen volgen die in het programma worden aangeboden. Hierbij kun je denken aan allerlei e-learnings van evofenedex, bijvoorbeeld over ICC Incoterms® 2020 en douanezaken, die door meerdere mensen in de organisatie kunnen worden gevolgd. Maar ook aan echte opleidingen, zoals ‘Douaneprocedures in de praktijk’ van evofenedex. Deze driedaagse opleiding is een must voor importeurs en exporteurs die douanezaken hebben uitbesteed.”
Verder zijn er nog twee onderdelen van de BAR-regeling die Per 1 november 2022 open gaan. Het gaat om twee compensatieregelingen voor bedrijven die ‘aanpassingskosten’ hebben
gehad door brexit. De ene regeling is bedoeld voor kosten die al zijn gemaakt, de andere voor nog te maken kosten. In beide gevallen gaat het om uitgaven voor declarantenopleidingen,
voorlichtingscampagnes, ICT-aanpassingen en advies. 

3. Ik heb al subsidie gekregen van een ROM, dus ik kan niet meer terecht bij de RVO

De RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en voert in opdracht van allerlei ministeries subsidies en financieringsregelingen uit. Bedrijven moeten
bij de RVO zijn als ze van één van die regelingen gebruik willen maken. Daarnaast zijn er in ons land negen Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) die mkb-bedrijven  ondersteuning bieden in de vorm van leningen, subsidies en dergelijke. De ROM’s zijn ooit op initiatief van het ministerie van EZK opgericht om de economische achterstand van een regio te verminderen. Tegenwoordig ligt het accent meer op het versterken van de regionale economie in het algemeen en bieden ze mkb-bedrijven ook ondersteuning aan bij zakendoen in het buitenland. Doordat de ROM’s een verlengstuk zijn van de RVO, denken veel ondernemers dat ze niet meer bij de RVO terechtkunnen als ze al hulp hebben gekregen van een ROM in hun regio. Maar niets is minder waar: bedrijven mogen bij beide loketten tegelijkertijd aankloppen. Vergeet dus als mkb-bedrijf niet te kijken naar subsidie- en ondersteuningsregelingen van de RVO. En andersom geldt dat natuurlijk ook. Want het kan best zijn dat een ROM ook nog een interessante regeling biedt.

MEER INFORMATIE

 

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex