skipToContentskipToFooter

Ledenvraag | Drempelwaarde CBAM

Vanaf 1 oktober 2023 moeten importeurs van zogenoemde CBAM-goederen aan de Europese Commissie rapporteren hoeveel CO2 zij buiten de EU hebben uitgestoten bij de productie van de door hen geïmporteerde CBAM-goederen. Bij evofenedex zien we het aantal vragen over CBAM vanuit onze leden de laatste weken toenemen. Een daarvan luidt als volgt:

“Vanaf 1 oktober 2023 moeten wij in het kader van de Europese CBAM-verordening rapporteren hoeveel CO2 de door ons geïmporteerde goederen uitstoten. Is er een drempelwaarde vanaf waar deze rapportageplicht geldt?”

Antwoord van de ledenservice:

Er geldt geen drempelwaarde voor de rapportageplicht, maar de Carbon Border Adjustment Mechanism (Verordening (EU) 2023/956) noemt wel enkele uitzonderingen. In de volgende gevallen is de verordening niet van toepassing:

  1. Artikel 2 lid 3 letter a: de verordening is niet van toepassing op goederen waarbij de waarde per zending (en niet per HS-code) niet hoger is dan 150 euro;
  2. Artikel 2 lid 3 letter b: de verordening is niet van toepassing op goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers;
  3. Bijlage III: de verordening is niet van toepassing op goederen van oorsprong uit de in punt 1 van bijlage opgenomen derde landen en gebieden; dit zijn Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein;
  4. Op goederen die in het kader van militaire activiteiten worden vervoerd of gebruikt overeenkomstig artikel 1 punt 49 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex