skipToContentskipToFooter

De Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een heffing op koolstofstofintensieve producten die geïmporteerd worden in de Europese Unie (EU). CBAM is in het leven geroepen als aanvulling op het bestaande Emissions Trading System (ETS), dat Europese bedrijven al verplicht te betalen voor hun broeikasgasuitstoot. ETS heeft als nadeel dat koolstofintensieve productie zich naar buiten de EU verplaatst, waar meestal niet voor uitstoot betaald hoeft te worden. Door CBAM geldt straks alsnog een heffing wanneer deze goederen op de Europese markt gebracht worden.

Welke goederen vallen onder CBAM?

CBAM geldt in eerste instantie alleen voor goederen en materialen waarvan de productie veel broeikasgassen, zoals CO2, uitstoot: cement, ijzer en staal, aluminium, kunstmest, elektriciteit en waterstof. De EU wil het productbereik van CBAM in de toekomst uitbreiden. Goederen die onder CBAM vallen, mogen alleen door partijen met een CBAM-vergunning worden ingevoerd. In Nederland zal de Nederlandse Emissieautoriteit deze vergunningen uitgeven.

Wat als al in het buitenland is betaald?

Als een importeur kan aantonen dat er al een koolstofheffing is betaald voor de productie van de geïmporteerde goederen, dan mag hij dat bedrag van de CBAM-heffing aftrekken. Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein zijn helemaal uitgezonderd van de regeling, omdat ze dezelfde koolstofregelingen als de EU hanteren.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex