skipToContentskipToFooter

Vanaf 31 oktober 2024 mogen standaardwaarden niet meer worden gebruikt

Bij het indienen van hun CBAM-rapportage over het derde kwartaal 2024 op 31 oktober moeten importeurs de werkelijke ingebedde emissies van de door hen geïmporteerde goederen doorgeven. Het is dan niet meer mogelijk gebruik te maken van de standaardwaarden uit de overgangsperiode. Bedrijven doen er verstandig aan zich daar nu al op voor te bereiden door contact te leggen met de producent van de CBAM-goederen, en bij deze de emissiegegevens op te vragen.

Voor het opvragen van de emissiegegevens bij leveranciers heeft de Europese Commissie een CBAM-communicatietemplate en een begeleidend document met handvatten voor toeleveranciers gemaakt. De ervaring leert echter dat het behoorlijk ingewikkeld kan zijn met deze documenten aan de slag te gaan. Daarom heeft evofenedex voor haar leden zelf 2 standaarddocumenten opgesteld, die importeurs als alternatief of in het begin kunnen gebruiken bij de communicatie met hun toeleveranciers. “Omdat de meeste CBAM-rapportages betrekking hebben op goederen van staal en ijzer, hebben we onze documenten gerelateerd aan deze productgroepen”, vertelt Agnieszka Brodacz, specialist Customs & Trade Compliance bij evofenedex.

Trade Compliance Congres 2024

Het bedrijfsleven klaagt regelmatig over de groeiende regeldruk. Denk aan de CBAM, de CSRD, de ontbossingswet en de toenemende sancties. Hoe jij hier als organisatie mee aan de slag gaat is het centrale thema van het Trade Compliance Congres op 12 juni in Veenendaal.

Beeld TC congres 2024_web.jpg

Enkele eenvoudige berekeningen

Beide standaarddocumenten van evofenedex zijn opgesteld in het Engels. Het eerste document bevat de tekst van een introductie e-mail. Het tweede document biedt een template met 17 vragen die beantwoord moeten worden. Brodacz: “Met de antwoorden op deze vragen kun je na enkele eenvoudige berekeningen het CBAM-rapport voor goederen van staal en ijzer met actuele waarden indienen. Door hier nu al mee aan de slag te gaan, ben je goed voorbereid op het indienen van de rapportage over het derde kwartaal 2024 op 31 oktober.”

Wat redelijkerwijs mogelijk is

De handhaving van het CBAM gebeurt door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Deze heeft laten weten dat het opvragen van emissiegegevens in de praktijk niet altijd makkelijk is. De NEa verwacht wel dat de CBAM-aangever alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om de gegevens van de producent te krijgen. Wat redelijkerwijs mogelijk is, verschilt van geval tot geval. Hoe dan ook wordt van een CBAM-aangever die grote hoeveelheden CBAM-goederen importeert, meer verwacht dan van een CBAM-aangever die hiervan een kleine hoeveelheid importeert.

Einde overgangsperiode

Omdat veel importeurs zich zorgen maken dat het verzamelen van actuele gegevens heel moeilijk zal zijn, dringen diverse organisaties er bij de Europese Commissie op aan om de mogelijkheid standaardwaarden te mogen gebruiken open te houden voor de rapportage over het derde kwartaal van 2024 en zelfs na het einde van de overgangsperiode op 31 december 2025. De Europese Commissie heeft echter laten weten hiervoor tot zover geen noodzaak te zien. De commissie is van mening dat op deze manier belangrijke inzichten in de uitstoot in derde landen zal ontbreken, wat zij niet wenselijk vindt.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex