skipToContentskipToFooter

CSRD wordt stapsgewijs ingevoerd. Of en vanaf welk boekjaar bedrijven moeten rapporteren volgens CSRD, hangt af van een aantal factoren. 

CSRD zal in Nederland van toepassing zijn op:

  1. Grote bedrijven, BV’s en NV’s
  2. Organisaties van openbaar belang, zoals banken en verzekeraars
  3. Beursgenoteerde mkb’ers
  4. Bepaalde niet-EU-ondernemingen

Bedrijven die nu al onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen, moeten al in 2025 rapporteren over boekjaar 2024. Grote bedrijven die niet onder de NFRD vallen, moeten in 2026 verslag doen over 2025. Beursgenoteerde mkb-bedrijven moeten in 2027 rapporteren over 2026. Een bedrijf is volgens CSRD ‘groot’ als het aan 2 van de volgende 3 criteria voldoet: 1. Het telt 250 of meer medewerkers; 2. Het balanstotaal is meer dan 25 miljoen euro; 3. De netto-omzet is meer dan 50 miljoen euro. Het niet-beursgenoteerde mkb valt niet direct onder de verordening, maar zal naar klanten toe toch in staat moeten zijn informatie te verstrekken over de impact van hun producten op mens en milieu.

Niet-EU-ondernemingen

CSRD geeft aan dat bepaalde niet-EU-ondernemingen ook een rapportageplicht zullen krijgen. Het gaat hierbij om ondernemingen die voor meer dan 150 miljoen euro omzet (geconsolideerd) uit EU-markten behalen.

Beslisboom CSRD

De beslisboom kan bedrijven helpen om te bepalen of - en zo ja per wanneer - ze verplicht zijn te rapporteren volgens CSRD.

CSRD beslisboom.PNG

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex