skipToContentskipToFooter

Om invulling te geven aan CSRD, heeft de Europese Commissie de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) benoemd om standaarden uit te werken. Deze worden de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) genoemd. De ESRD bevatten voorschriften en handvatten voor hoe het duurzaamheidsverslag eruit moet zien en gaan in op de openbaarmakingsvereisten daarvan. De eerste set ESRS is gepubliceerd op 30 juni 2023. Dit betreft de algemene voorschriften. De sectorspecifieke voorschriften van de tweede set worden verwacht in juni 2024.

Om het jaarlijkse rapport op te stellen, geven de ESRS handvatten en kaders voor welke inhoud in het duurzaamheidsverslag benoemd moet worden. De ESRS benoemen 3 pijlers: Milieu, Sociaal en Governance. In onderstaande tabel staat wat de verschillende onderwerpen onder de 3 pijlers zijn.

CSRD_tabel.jpg

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex