skipToContentskipToFooter

Vier leden van evofenedex delen hun ervaringen

Handel en duurzaamheid is een zeer actueel, maar complex thema bij evofenedex. Zo zullen circa duizend leden de komende jaren moeten gaan rapporteren volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze wetgeving gaat niet alleen gelden voor grote bedrijven, maar indirect ook voor mkb-ondernemers en organisaties. Hoe pak je dat aan? We vragen het vier leden van onze ondernemersvereniging.

Met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht de Europese Unie (EU) stapsgewijs bedrijven te rapporteren over duurzaamheid. Bedrijven die nu al onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen, moeten al in 2025 rapporteren over boekjaar 2024. Grote bedrijven die niet onder de NFRD vallen, moeten in 2026 verslag doen over boekjaar 2025. Beursgenoteerde mkb-ondernemers moeten in 2027 rapporteren over boekjaar 2026.

Een bedrijf is volgens CSRD ‘groot’ als het aan twee van de volgende drie criteria voldoet:

  1. Het telt 250 of meer medewerkers;
  2. Het balanstotaal is meer dan 20 miljoen euro;
  3. De netto-omzet is meer dan 40 miljoen euro.

Het niet-beursgenoteerde mkb valt niet direct onder de verordening, maar zal naar klanten toe toch in staat moeten zijn informatie te verstrekken over de impact van zijn producten op mens en milieu.

Om dit te kunnen doen, moet duurzaamheid doorgevoerd worden in beleid, acties, doelen, processen en informatievoorziening. Je dient als bedrijf te rapporteren wat de invloed van jouw activiteiten is op zowel mens als milieu, en wat je eraan doet om die invloed te beperken, weg te nemen of te verminderen. Daarbij gaat het niet alleen over CO2-uitstoot, maar bijvoorbeeld ook over de invloed van je activiteiten op biodiversiteit of de schending van mensenrechten; al dan niet in het buitenland.

Maaike Fleur – programmamanager duurzame ontwikkeling bij Royal FloraHolland

Royal FloraHolland, met hoofdkantoor in Aalsmeer, is met een omzet van 5,1 miljard euro de grootste internationale sierteeltmarktplaats met een digitaal platform en fysieke hubs. Het bedrijf is al volop bezig met CSRD, want het moet in zijn jaarverslag over 2025 aan de nieuwe richtlijn voldoen, vertelt Maaike Fleur.

“Duurzame ontwikkeling, Corporate control, Internal control, Risicomanagement, Real estate & facility management, Logistieke middelen en HR zijn er allemaal bij betrokken. Eigenlijk raakt het alle afdelingen, want duurzaamheid is niet alleen een zaak van de afdeling Duurzaamheid ESG, maar van de hele bedrijfsvoering. Om ons voor te bereiden op CSRD, hebben we in 2022 eerst een analyse op onze impactmaterialiteit en een gapanalyse gedaan, om inzicht te krijgen in wat we nog beter op orde moesten krijgen.

"Begin nú met de dubbele materialiteitsanalyse en bespreek met je accountant wat je gaat doen"

Maaike Fleur

Royal FloraHolland

CSRD-leden-ervaringen-2 Maaike Fleur “Begin nu met-licht.png

In ons jaarverslag over 2022 hebben we een eerste poging gedaan verslag te doen volgens de European Sustainability Reporting Standards. In 2023 hebben we ons verder ontwikkeld. Zowel qua compleetheid als kwalitatief, om nog beter aan CSRD te voldoen.

Royal FloraHolland heeft bijna 3000 medewerkers. Hun fysieke en sociale veiligheid is een belangrijk en materieel onderwerp. Daarom rapporteren wij hierover in ons jaarverslag volgens ESRS S1. Tegen bedrijven die aan de slag gaan met CSRD zou ik willen zeggen: wacht niet. Begin nú met de dubbele materialiteitsanalyse en bespreek met je accountant wat je gaat doen. Dan kom je er snel achter waar de kern zit van je CSRD-rapportage en waar je prioriteiten liggen om goed voor de dag te komen op het gebied van duurzaamheid.”

Michiel van Veen - chief supplychainofficer bij Quooker

Duurzaamheid zit geborgd in het basisontwerp van Quooker. Het Quooker-reservoir is hoogvacuüm geïsoleerd, waardoor er weinig energie (slechts 10 watt) nodig is om het water op 108 graden Celsius te bewaren. Het bedrijf in Ridderkerk heeft een actief duurzaamheidsbeleid, dat zich baseert op vijf pijlers: energiereductie, drinkwaterbesparing en beschikbaarheid, CO2-neutraal, materiaalcyclus en sociaal in de keten. Quooker moet straks rapporteren over boekjaar 2025, maar is al langer bezig met het verzamelen van data, legt Michiel van Veen uit. 

"Onderzoek ook voor welke duurzaamheidsonderwerpen je passie hebt. Zodat je niet doet wat moet, maar wat je wilt”

Michiel van Veen

Quooker

CSRD-leden-ervaringen-3 Michiel van Veen “Onderzoek als ondernemer-licht.jpg

“CSRD is een integraal onderwerp dat door het hele bedrijf wordt gedragen. Van ontwerp in de R&D-afdeling, het uitdragen van ons verhaal door Marketing, kennishebber zijn en het borgen van het beleid en acties door Duurzaamheid. Maar ook het gestructureerd opslaan van data door onze afdeling Business intelligence, standaardiseren van rapportages door Finance, het uitvoeren van audits bij leveranciers door Supplier quality assurance, het maken van afspraken met leveranciers door Procurement en het investeren en innoveren in duurzaam transport door Logistics.

Onze eerste stap ter voorbereiding op CSRD was het bepalen van de impact van de nieuwe regelgeving op onze bedrijfsvoering. Vervolgens het doorvertalen van onze ambities in concrete doelstellingen voor de verschillende afdelingen. Sociale standaarden hebben wij geborgd in onze inkoopcontracten en we sturen hier actief op. De borging doen we door middel van ons Quooker Parts Approval Proces. Daarin auditen we, naast kwaliteitsnormen en technische specificaties, ook de leverancier zelf op verschillende punten. Als tip om aan de slag te gaan met CSRD wil ik ondernemers meegeven niet alleen te kijken naar de wettelijke normen waaraan je moet voldoen. Onderzoek als ondernemer met name ook voor welke duurzaamheidsonderwerpen je passie hebt. Zodat je niet doet wat moet, maar wat je wilt.”

Jolita Ooms, contract supplier manager responsible procurement bij Zeelandia

Koninklijke Zeelandia Groep is een zelfstandige internationale producent van ingrediënten voor brood- en banketbakkerijen. De hoofdvestiging is in Zierikzee, waar ongeveer 430 medewerkers werkzaam zijn. Wereldwijd werken bij Zeelandia ruim 3000 mensen. We spreken Jolita Ooms over CSRD.

"Ondernemers die aan de slag willen gaan met CSRD, raad ik aan de webinars van de Sociaal-Economische Raad te volgen"

Jolita Ooms

Zeelandia

CSRD-leden-ervaringen-4 Jolita Ooms “Ondernemers die aan.jpg

“Dit thema is neergelegd bij de group financial controller en de CSR program leader. Onze eerste stap om aan CSRD te voldoen, was het in kaart brengen wie onze intern en externe stakeholders zijn. Bij de interne stakeholder hebben we eerst gekeken welke onderwerpen van toepassing zijn voor CSRD. Daarna hebben we een impactanalyse gedaan met als resultaat een aantal key performance indicators (kpi’s), geformuleerd per afdeling. Ook hebben we de gekozen onderwerpen geprioriteerd. De externe stakeholders, voorlopig alleen de toeleveranciers, hebben we gevraagd een vragenlijst over CSR in te vullen. Vervolgens is vastgelegd welke kpi's we inzetten bij leveranciers ten behoeve van CSRD. Momenteel zitten we in deze fase.

Ondernemers die aan de slag willen gaan met CSRD, raad ik aan de webinars van de Sociaal-Economische Raad te volgen. Dat heb ik onlangs nog enkele collega’s geadviseerd en zij waren reuze enthousiast; ze zijn zich nu meer bewust van wat CSRD betekent. Probeer elkaar verder in de specifieke sector op te zoeken om vragen, ervaringen en ideeën uit te wisselen.”

Peter Suasso de Lima de Prado, head of sustainability bij Tata Steel Nederland

Tata Steel Nederland in IJmuiden maakt deel uit van een van 's werelds meest geografisch gediversifieerde staalproducenten met activiteiten in 26 landen en commerciële kantoren in meer dan 35 landen. Deze onderneming moet voldoen aan CSRD over het boekjaar 1/4/25-31/3/26. Een crossfunctioneel team werkt aan het duurzaamheidsverslag, aldus Peter Suasso de Lima de Prado.

Andere leden van evofenedex raad ik aan zo snel mogelijk, het liefst eergisteren, te beginnen en te accepteren dat het niet in een keer perfect zal zijn.

Peter Suasso

Tata Steel Nederland

CSRD-leden-ervaringen-5 Peter Suasso de Lima de Prado “Begin zo snel-licht.jpg

“Als eerste stap om ons voor te bereiden op CSRD hebben wij het Global Reporting Initiative als vrijwillige standaard omarmd. In 2022 hebben we een uitgebreide materialiteitanalyse over de hele Tata Steel groep gedaan; dan praten we naast Nederland over het Verenigd Koninkrijk, Thailand en India, waar ook ons hoofdkantoor zetelt. Het is niet simpel om even een voorbeeld te geven van een rapportage met betrekking tot sociale standaarden. Dat is eigenlijk te veel om op te noemen: paragrafen in ons meest recente duurzaamheidsverslag over ons diversiteits- en inclusiebeleid, vrouwen in leidinggevende functies, maar ook hoe we als lid van het Metaalconvenant kijken naar onze toeleveringsketen.

Andere leden van evofenedex die aan de slag willen gaan met CSRD raad ik aan zo snel mogelijk, het liefst eergisteren, te beginnen en te accepteren dat het niet in een keer perfect zal zijn. Betrek vanaf het begin collega’s uit de belangrijke functies bij je gapanalyse, het verzamelen van data en het schrijven van het verslag. Werk verder nauw samen met collega’s van Finance en neem meteen je accountant mee in het verhaal. Zie CSRD vooral als een kans om in je bedrijf nog duidelijker de link tussen duurzaamheid, strategie en financiële performance te leggen.”

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex