skipToContentskipToFooter

Verduurzaming is een container begrip en kent ook een aantal transitiefases in de gehele keten. Maar waar begin je? Prof. dr. ir. André Nijhof (hoogleraar Duurzaam Ondernemen en Stewardship aan Nyenrode Business Universiteit) is een van de zes sprekers tijdens de Collegereeks 'Leiding geven aan supply chain innovaties' die wij samen met Nyenrode organiseren. André geeft jou alvast 5 tips.

1. Durf te kiezen!

Verduurzaming is een container begrip. Alle 17 thema’s van de Sustainable Development Goals (SDGs) vallen hieronder. Echter, geen enkele organisatie kan al die thema’s tegelijk oppakken. Maak daarom onderscheid in excellence en compliance. Compliance moet voor alle thema’s, maar pro-actief aan de slag gaan gericht op innovatie (excellence) past voor de 1, 2 of 3 thema’s waar je van overtuigd bent dat die strategisch van belang worden voor de toekomst van de keten.

2. Transities gaan door fasen

Bij duurzame transities lijkt het soms alsof alles met alles samenhangt. Regie is pas mogelijk zodra je herkent dat transities door fasen gaan. Door te herkennen in welke fase jouw keten zit, wordt het duidelijk welke innovaties passend zijn, welke ook van belang zijn maar op een later moment (volgende fase) en waar we mee moeten stoppen (vorige fase).

3. Measure what you treasure

Soms blijven duurzame ambities hangen in mooie woorden die niet worden doorvertaald naar de operatie. Die tijd ligt echter steeds meer achter ons. Door de EU taxonomie, de Europese CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive), Due Diligence wetgeving en andere regelgevingen gaan we steeds meer naar een maatschappij waarin transparant wordt wat de duurzame prestaties zijn in ketens. Dan kun je maar beter zelf gaan meten.

4. Herontwerp de keten

Meten helpt om inzicht te krijgen, positieve impact creëren vereist innovatie. Daarbij merken we steeds meer dat het niet (alleen) gaat om het optimaliseren van een keten. In allerlei sectoren ontstaan trends gericht op near-shoring (korte ketens) en keuzes over wat wel en niet toegevoegde waarde heeft. Gebruik het transitiemomentum om een volhoudbare keten te ontwerpen.

5. Kwetsbaar opstellen helpt

We zijn het niet zo gewend, maar in transities helpt het om je kwetsbaar op te stellen. Kwetsbaar door duidelijk te zijn over waar je naar toe wilt (durf te kiezen) en eerlijk te zijn dat je nog allerlei uitdagingen hebt om daar te komen. Dat helpt om competenties in de keten te mobiliseren en de innovatie naar je toe te trekken. Verduurzamen van ketens is teamwork.

Weerbaarheid in de supply chain

Duurzaamheid, digitalisering, sociale innovatie, ketenregie en ketensamenwerking. Deze thema's moeten leiden tot de innovaties die een rol spelen om de weerbaarheid van supply chains te vergroten. Want de kwetsbaarheid van de huidige supply chains verplicht jou tot nieuwe manieren van werken en het verkrijgen van nieuwe inzichten. Alleen zo ben jij in staat om leiding te geven aan de keten in deze turbulente tijden. Neem daarom vanaf 31 oktober deel aan onze collegereeks 'Leiding geven aan supply chain innovaties' en maak een begin met een weerbare toekomst voor jouw hele keten.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex