skipToContentskipToFooter

CSRD is een Europese verordening die bedrijven dwingt jaarlijks te rapporteren over de impact van hun waardeketen op mens en milieu. Daarnaast moeten bedrijven ook een tegenovergestelde denkoefening doen, namelijk door in kaart te brengen wat de risico’s en kansen zijn die van buitenaf op hun organisatie afkomen. Bijvoorbeeld door klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. 

Hoe een bedrijf moet rapporteren, wordt uitgewerkt in European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze gaan in op milieuaspecten, sociale aspecten en beheer. Telkens moet gerapporteerd worden over de strategie, het beleid, de doelen, plannen en middelen, prestaties en potentiële financiële gevolgen, risico’s en kansen.

Samenhang duurzaamheidswetgevingen

Op Europees niveau zijn er 2 wetgevingen die bedrijven aanzetten om misstanden op mens en milieu in hun waardeketen aan te pakken. CSRD richt zich op het rapporteren over duurzaamheidsactiviteiten, terwijl de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) bedrijven verplicht gepaste zorgvuldigheid (due diligence) toe te passen met betrekking tot mensenrechten en milieueffecten in hun waardeketen. Beide wetgevingen vinden hun basis in de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s).

CSRD_vs_CSDD.jpg

Overzicht duurzaamheidsregelgeving Europese Unie

Hieronder staan 8 belangrijke Europese regelingen over activiteiten van bedrijven, die effect hebben op de samenleving of het milieu.

  1. Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) - Reguleert het verbeteren van duurzaamheid in de keten (in ontwikkeling);
  2. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) - Reguleert de rapportage over duurzaam ondernemen in de EU (in werking);
  3. Deforestation regulation - Regels voor bedrijven om ervoor te zorgen dat producten op de Europese markt niet met ontbossing of bosdegradatie te maken hebben (wordt verwacht);
  4. EU ecodesign for sustainable products - Een set aan duurzaamheidseisen voor bepaalde productgroepen (in ontwikkeling als update van de bestaande Ecodesign Directive);
  5. EU green claims initiative - Maatregelen om duurzaamheidslabels op producten te verduidelijken en greenwashing tegen te gaan (in ontwikkeling);
  6. Forced labour product ban - Regelgeving om producten die tot stand zijn gekomen met dwangarbeid te weren van de Europese markt (in ontwikkeling);
  7. Gender balance on boards - Verordening om gendergelijkheid in besturen te verbeteren (in werking);
  8. Herziening Packaging and Packaging Waste Directive - Deze verordening moet herbruikbare verpakkingen en recyclebaarheid stimuleren, en overbodig verpakken en materiaalverbruik terugdringen (in ontwikkeling).

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex