skipToContentskipToFooter

De nieuwe due diligence-wetgeving voor Nederland en Europa, die de komende jaren wordt ingevoerd, maakt bedrijven die wereldwijd handelen verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsactiviteiten én voor die van hun handelspartners. Europarlementariër en initiatiefnemer van de wet Lara Wolters vertelde eerder aan MVO Nederland dat zij aanstuurt op een inspanningsverplichting voor bedrijven. Oftewel: ondernemers moeten risicoanalyses uitvoeren in hun keten en bij misstanden maatregelen nemen. Dat biedt vele voordelen, niet alleen voor mens en milieu, maar ook voor het eigen bedrijf.

Binnen het duurzame-bedrijvennetwerk van MVO Nederland zijn ondernemers al druk bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Veel van deze bedrijven voelen zich verantwoordelijk voor de invloed van hun keten op mens en milieu. Hoewel dit een zeer belangrijke drijfveer is, is het zeker niet de enige reden om aan de slag te gaan met MVO-risicomanagement. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat bedrijven die MVO proactief integreren in hun kernstrategie, betere sociale en financiële prestaties leveren en minder MVO-controverses ondervinden. De belangrijkste voordelen zijn een betere relatie met leveranciers, hoger rendement, verbeterde marktpositie en het kunnen krijgen van kredietkorting.

1. Betere relatie met leveranciers

Transparantie binnen de productieketen vraagt om intensievere handelsrelaties. En wat blijkt? Die zijn niet alleen goed voor mens en milieu. Zo laten diverse studies zien dat bedrijven met intensieve handelsrelaties beter uit de coronacrisis zijn gekomen. Goed contact en wederzijds vertrouwen zorgen ervoor dat bedrijven bij problemen samen naar oplossingen zoeken. Dit verbetert niet alleen de kwaliteit maar ook de leveringszekerheid van een product. Zo is Seepje, een bedrijf in natuurlijke was- en reinigingsproducten, in 2021 een directe langdurige relatie aangegaan met een boerencoöperatie in Nepal: “Door met elkaar te verenigen en kennis te delen, kunnen we uitdagingen samen overwinnen en kunnen de boeren hun marktpositie versterken.”

2. Hoger rendement

MVO is een stimulans voor innovatie. Circulair denken leidt tot duurzame oplossingen, zoals afvalvermindering en energiebesparing, en zorgt bovendien voor een betere bedrijfsvoering binnen organisaties. Het onderzoek van de Universiteit Maastricht laat een verhoogde arbeidsproductiviteit binnen de keten zien als deze goed op orde is. Hierdoor zijn bedrijven minder afhankelijk van fluctuaties in grondstoffenprijzen. Dit alles bespaart kosten. Een goed voorbeeld is LOT61, een Amsterdams koffiemerk dat koffie verbouwt in een gebied met waterschaarste, terwijl een koffieplant veel water nodig heeft. Dankzij een adviseur via de IMVO-voucher zijn de locaties met het meeste waterverbruik geïdentificeerd. Hiervoor zijn gerichte oplossingen uitgewerkt, waardoor er besparing plaatsvindt op deze cruciale maar schaarse grondstoffenbron.

3. Verbeterde marktpositie

Consumenten en overheden zijn zich bewuster van wat ze kopen. Zo koopt de Nederlandse overheid sinds 2010 steeds duurzamer in en verwacht zij dat bedrijven bij levering aan haar duurzaamheidseisen kunnen voldoen. Daarnaast willen ook consumenten transparantie zien bij merken, bedrijven, fabrieken en leveranciers. Kijk bijvoorbeeld naar bedrijven als Fairphone, Tony’s Chocolonely en Wakuli. Door op de hoogte te zijn van risico’s in hun eigen handelsketen en daar bij hun positionering op in te zetten, zijn ze in staat het anders te doen en een unieke marktpositie in te nemen.

4. Kredietkorting kunnen krijgen

Steeds vaker stellen banken en financiers IMVO-gerelateerde eisen bij financieringsaanvragen. De langetermijnvisie moet op tafel, net als de mogelijke risico’s in de keten. Echt inzicht in de keten kan financiers bewijzen dat de investering weinig risico met zich meebrengt. Ook kan een goede MVO-aanpak leiden tot procentuele kortingen bij een kredietverstrekking of recht geven op specifieke kredieten. Zo heeft koffiefabrikant Trabocca, in zijn missie naar een leefbaar inkomen voor koffieboeren, financiering vanuit het Fonds Verantwoord Ondernemen ontvangen.

Aan de slag

Het is duidelijk, we moeten aan de slag. Maar hoe? Investeren in de toekomst van een bedrijf gaat niet zonder tegenslag. Gelukkig hoeft niemand dit alleen te doen, MVO Nederland helpt. Onder meer met praktische handreikingen. Begin bijvoorbeeld met het in kaart brengen van de risico’s binnen je eigen handelsketen. Op www.mvorisicochecker.nl krijg je snel in beeld welke risico’s er spelen binnen jouw keten op het gebied van mensenrechten en milieu. Kun je daarnaast financiële steun gebruiken voor het verduurzamen van je keten? Vraag dan bij MVO Nederland de IMVO-voucher aan. Hiermee krijg je 50 procent terug van de kosten voor het inhuren van een externe adviseur (tot een maximum van 10.000 euro). Meer informatie vind je op www.mvonederland.nl/imvovouchers.

Over MVO Nederland

MVO Nederland is het grootste duurzame-bedrijvennetwerk van Europa. Samen met 2000 partners vormt het de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. Het doel is dat in 2025 20 procent van de Nederlandse economie nieuw is. Dat moment wordt gezien als een kantelpunt: na die tijd zal de economie steeds sneller verduurzamen en is er geen weg terug meer naar de oude economie. Om dit te meten heeft MVO Nederland de Nieuwe Economie Index ontwikkeld. Met de NEx wordt aan de hand van zeven thema’s jaarlijks gemeten hoe duurzaam het bedrijfsleven is.

Dit artikel is geschreven door Maria van der Heijden, directeur-bestuurder bij MVO Nederland, en is eerder gepubliceerd in globe, het vakblad voor internationaal ondernemen van evofenedex.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex