skipToContentskipToFooter

Vertrouwelijk data delen om inzichten te krijgen over marktontwikkelingen. In de bloemisterijwereld is dat niet nieuw. Ten tijde van de publiekrechtelijke organisaties gaven groothandels hun facturen aan een centrale organisatie ter inzage. Toen verplicht. Nu gebeurt dat vrijwillig. Met meer mogelijkheden om aan markteisen te voldoen.

Eind 2014 werden de laatste publiekrechtelijke organisaties in Nederland opgeheven. De wettelijk verplichte aansluiting van ondernemers bij bedrijf- en productschappen werd politiek niet meer geaccepteerd. Met de opheffing van het bedrijfschap voor de groothandel in bloemen en planten in het vooruitzicht, dreigde echter twee activiteiten te verdwijnen die door exporteurs belangrijk werden gevonden: het publiceren van exportstatistieken en het waarschuwingssysteem tegen onbetrouwbare buitenlandse afnemers. “Voor de vereniging van bloemenexporteurs VGB was het dreigende verlies van die twee activiteiten reden om de stichting Floridata op te richten, met deelname op basis van vrijwilligheid”, vertelt Floridata-manager Wesley van den Berg in zijn kantoor te Utrecht. 

Beide activiteiten konden sterk geautomatiseerd worden voortgezet. “In de tijd van het bedrijfschap was er een grote afdeling voor nodig om de facturen te verwerken. Nu gebeurt dit geautomatiseerd en met heel weinig mensen. Dankzij een systeem dat betrouwbaar is gebleken en inzichten niet herleidbaar maakt tot een individuele exporteur. We monitoren op dit moment 180.000 buitenlandse debiteuren op betaalgedrag en brengen maandelijks de export naar de topdertiglanden in kaart”, aldus Wesley.
“We kunnen ook steeds meer detail in de informatie aanbrengen, omdat steeds meer deelnemers bereid zijn deze data te delen. Binnen de groep snijbloemen herkennen we grote productgroepen zoals de tulp en de roos. Daarvan weten we sinds kort hoeveel bloemstelen er naar de verschillende landen zijn gegaan, gesplitst naar klantsegmenten als bloemisten en supermarkten.”

Floriculture Sustainability

Het draait bij Floridata tot nu toe om verkoopinformatie. Dat is in de huidige maatschappij niet meer voldoende. Exporteurs zien de aandacht van consumenten voor ethische vraagstukken toenemen, daarin gesteund door Europese en Nederlandse regels, zoals de Wet Zorgplicht Kinderarbeid en de Europese maatregelen voor due diligence ofwel gepaste zorgvuldigheid. Daar komen sancties bij tegen landen of personen. Data spelen daarbij al een rol.
Wesley: “Van exporteurs wordt verwacht dat zij weten welke kweker het product heeft geproduceerd. Voor planten is er het plantenpaspoort, waarin de kweker en herkomst van de plant zijn opgenomen. Daarmee weten we ook over welke certificaten een kweker beschikt. Voor internationale retailers is bijvoorbeeld het GAP-certificaat belangrijk; een certificaat dat informatie traceerbeer moeten maken over milieu en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook over sociale certificering zoals veiligheid en het welzijn van de medewerkers in de productiebedrijven.”
“De certificaten van de eigenaren zijn gebenchmarkt in het FSI-mandje, dat staat voor het Floriculture Sustainability Initiative. FSI is ontworpen om duurzaamheidsprestaties meetbaar te maken en de sectorperformance te monitoren. Het FSI is in 2013 ontstaan, waarbij leden zich ten doel stellen in 2025 negentig procent duurzaam product in te kopen. Te verwachten is dat daar ook de CO2-voetafdruk bij zal komen, waarbij de effecten van verpakkingen en transport in kaart moeten worden gebracht.”

Zelf oppakken

Wesley merkt op dat de bloemen- en plantenexporteurs de zaken graag zelf oppakken. De vraag is of een dergelijke opzet voor andere bedrijfstakken levensvatbaar is. Wesley heeft er zo zijn twijfels over. “Het draait bij ons om transparantie. We hebben contacten gelegd met exporteurs in andere tuinbouwsectoren, maar steeds bleek de bereidheid om informatie te delen te gering.”

“Het is mogelijk dat die bereidheid verandert nu exporteurs merken dat overheden of grote marktpartijen meer eisen aan bedrijven stellen en er transparantie gegeven moet worden. Je moet als international handelaar duidelijk kunnen maken dat je de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving naleeft, en weet waar de producten vandaan komen en waar deze naartoe gaan. De bloemenexporteurs willen dat zelf oppakken en Floridata is daarbij als collectief dataplatform niet meer weg te denken.”
De Floridata-manager benadrukt dat het van de bloemenexporteurs een goed besluit is geweest om de stichting een bestuur te geven met bestuurders van buiten de sector; dus zonder belangen in bedrijven. “Als het in een sector spannend wordt, bestaat het risico dat commerciële belangen gaan meespelen en feiten het liefst genegeerd worden. Daar willen we van wegblijven.”

Dit artikel laat zien hoe ondernemers op eigen initiatief werken aan due diligence. Doordat zowel de Europese Unie als Nederland werken aan wet- en regelgeving voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zal gepaste zorgvuldigheid in de toekomst geen vrijblijvend iets meer zijn. 

Dit artikel heeft ook in globe gestaan, het vakblad voor internationaal ondernemen van evofenedex.  

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex