skipToContentskipToFooter

CFR - Kostprijs en vracht (overeengekomen bestemmingshaven)

Bij de ICC Incoterms®-regel Cost and Freight (CFR) moet de verkoper het vervoer regelen en betalen tot aan de genoemde/gekozen haven van bestemming. Het risico gaat al eerder over op de koper, namelijk zodra de goederen op het schip zijn geladen. Ook het onderscheid tussen de bestemmingshaven en de verschepingshaven is bij CFR belangrijk.

CFR is een maritieme leveringsconditie en wordt vooral gebruikt bij vervoer van bulk- en stukgoed. ICC raadt af om deze Incoterms®-regel te gebruiken voor containervervoer. 

Kenmerken

  • Levering: de verkoper levert de goederen door deze aan boord van het schip te plaatsen in de laadhaven.
  • Transportrisico: het risico van schade aan of verlies van de goederen gaat over op de koper zodra de goederen aan boord van het schip zijn geladen.
  • Transportkosten: de kosten van het vervoer naar de overeengekomen bestemmingshaven zijn voor rekening van de verkoper. De verkoper sluit dus een vervoerovereenkomst af voor transport naar de bestemmingshaven. Daarna zijn de kosten voor rekening van de koper. Let op: de overgang van kosten vindt niet op hetzelfde moment plaats als de overgang van risico voor transportschade.
  • Douaneformaliteiten: de verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.
  • Transportverzekering: geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.

Toevoeging plaats van levering: Aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd wáár de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij CFR is dit aangegeven met: … named port of destination (… overeengekomen bestemmingshaven). Let op: bij de C-termen vindt de levering (en risico-overgang) al plaats bij vertrek. De vervoerskosten zijn voor de verkoper tot aan de overeengekomen bestemmingshaven.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex