skipToContentskipToFooter

CIF - Kosten, verzekering en vracht (overeengekomen bestemmingshaven)

De ICC Incoterms®-regel Cost, Insurance and Freight (CIF) is precies hetzelfde als Cost and Freight (CFR), behalve dat de verkoper bovendien de verzekering moet afsluiten en betalen ten behoeve van de koper. Een correcte levering bij zowel CIF als CFR vindt plaats zodra de goederen aan boord van het schip in de verschepingshaven zijn geladen. Je zou kunnen zeggen dat CIF een Free On Board -regel is met extra verplichtingen voor de verkoper, namelijk het regelen en betalen van het zeetransport en het verzorgen van de transportverzekering.

CIF is een maritieme leveringsconditie en is niet geschikt voor containervervoer. 

Kenmerken

  • Levering: de verkoper levert de goederen door deze aan boord van het schip te laden.
  • Transportrisico: het risico van schade aan en verlies van de goederen gaat over op de koper zodra de verkoper de goederen heeft geleverd, dat wil zeggen als de goederen aan boord van het schip zijn geladen. Hiervóór draagt de verkoper het risico.
  • Transportkosten: de kosten van het vervoer naar de overeengekomen bestemmingshaven zijn voor rekening van de verkoper. De verkoper sluit dus een vervoerovereenkomst af voor transport naar de bestemmingshaven. Wanneer de goederen op de kade van de bestemmingshaven staan, is verder vervoer voor rekening van de koper.
  • Douaneformaliteiten: de verkoper moet de douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.
  • Transportverzekering: de verkoper sluit een verzekeringscontract ten behoeve van de koper vanaf de haven van verscheping tot tenminste de haven van bestemming. De verzekering dient te voldoen aan de eisen van de Institute Cargo Clauses (C).
  • Toevoeging plaats van levering: aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij CIF is dit aangegeven met: … named port of destination (… overeengekomen bestemmingshaven). Let op: bij de C-termen vindt de levering (en risico-overgang) al plaats bij vertrek. De vervoerskosten zijn voor de verkoper tot aan de overeengekomen bestemmingshaven.

Krijg meer grip op jouw handel en logistiek

Of je nu goederen laat vervoeren, importeert, exporteert of goederen opslaat. Wij helpen jou graag om dit zo goed mogelijk te regelen.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex