skipToContentskipToFooter

CIP - Vracht en verzekering betaald tot (overeengekomen plaats van bestemming)

Bij Carriage and Insurance Paid to (CIP) is sprake van een ICC Incoterms®-regel waarbij de verkoper het vervoer én de transportverzekering betaalt tot aan de overeengekomen plaats van bestemming. De plaats van levering (en risico-overgang) is een andere plaats dan de plaatsnaam voor de vervoerskosten achter de Incoterms®-regel.

CIP is een non-maritieme leveringsconditie, die geschikt is voor alle vormen van vervoer.

Kenmerken

  • Levering: de verkoper heeft geleverd zodra hij de goederen overhandigt aan de door hem gecontracteerde vervoerder.
  • Transportrisico: het risico voor schade aan, of verlies van de goederen tijdens het vervoer is vanaf overdracht van de goederen aan de vervoerder voor rekening van de koper. Tot aan de levering loopt de verkoper het risico.
  • Transportkosten: de kosten van het vervoer naar de overeengekomen plaats van bestemming zijn voor rekening van de verkoper. Eventueel natransport is voor rekening van de koper. Let op: de overgang van kosten voor vervoer vindt niet op hetzelfde moment plaats als de overgang van risico voor transportschade.
  • Douaneformaliteiten: de verkoper moet de douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten en kosten die betrekking hebben op doorvoer zijn in de regel voor rekening van de verkoper. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.
  • Transportverzekering: de verkoper sluit een verzekeringscontract af ten behoeve van de koper. Deze verzekering dient te voldoen aan de uitgebreide dekking Institute Cargo Clauses (A).
  • Toevoeging plaats van levering: aan de leveringsconditie moet altijd de plaats van bestemming worden toegevoegd. Bij CIP is dit aangegeven met: … named place of destination (… overeengekomen plaats van bestemming). Let op: bij de C-termen vindt de levering (risico-overgang) al plaats bij vertrek. De vervoerskosten zijn voor de verkoper tot aan de overeengekomen plaats van bestemming.


Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex