skipToContentskipToFooter

CPT - Vracht betaald tot (overeengekomen plaats van bestemming)

Bij de ICC Incoterms®-regel Carriage Paid To (CPT) regelt en betaalt de verkoper het vervoer tot aan de overeengekomen plaats van bestemming zoals genoemd achter de 3 letters. De plaats van levering en risico-overgang is een andere plaats dan de plaatsnaam achter deze Incoterms®-regel. 

Bij CPT heeft de verkoper aan zijn leveringsverplichtingen voldaan zodra de goederen worden overhandigd aan de vervoerder die de goederen komt ophalen. Dit kan zijn bij het pand van de verkoper of een ander punt waarvandaan de goederen worden geleverd aan de vervoerder. Dit is ook het moment dat het risico overgaat van verkoper op koper.

CPT is een non-maritieme leveringsconditie, die geschikt is voor alle vormen van vervoer.

Kenmerken

  • Levering: de verkoper levert door de goederen over te dragen aan de (door hem) gecontracteerde vervoerder.
  • Transportrisico: het risico van schade aan of verlies van de goederen tijdens het vervoer is vanaf het moment van overdragen aan de vervoerder voor rekening van de koper. Hiervóór draagt de verkoper het risico.
  • Transportkosten: de kosten van het vervoer naar de overeengekomen plaats van bestemming zijn voor rekening van de verkoper. Eventueel natransport is voor rekening van de koper. Let op: de overgang van kosten voor vervoer vindt niet op hetzelfde moment plaats als de overgang van risico voor transportschade.
  • Douaneformaliteiten: de verkoper moet de douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. De douaneformaliteiten en kosten die betrekking hebben op doorvoer zijn in de regel voor rekening van de koper. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.
  • Transportverzekering: geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.
  • Toevoeging plaats van levering: aan de leveringsconditie moet altijd de plaats van bestemming worden toegevoegd. Bij CPT is dit aangegeven met: … place of destination (… overeengekomen plaats van bestemming). Let op, bij de C-termen vindt de levering (risico-overgang) al plaats bij vertrek. De vervoerskosten zijn voor de verkoper tot aan de overeengekomen plaats van bestemming.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex