skipToContentskipToFooter

DAP - Geleverd ter bestemming (overeengekomen plaats van bestemming

Bij de ICC Incoterms®-regel Delivered At Place (DAP) regelt en betaalt de verkoper het gehele transport tot aan de overeengekomen plaats van bestemming. Tot deze plaats draagt de verkoper ook het risico voor schade aan of verlies van de goederen.

DAP is een non-maritieme leveringsconditie, die geschikt is voor alle vormen van vervoer.

Kenmerken

  • Levering: de verkoper moet de goederen ongelost op het aankomende transportmiddel ter beschikking stellen van de koper op de overeengekomen plaats van bestemming.
  • Transportrisico: het risico van schade aan of verlies van de goederen tijdens het vervoer is voor de verkoper.
  • Transportkosten: de kosten van het vervoer naar de overeengekomen plaats van levering zijn voor rekening van de verkoper. Eventueel verder vervoer na dat punt is voor rekening van de koper.
  • Douaneformaliteiten: de verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die voortvloeien uit de uitvoer. Voor zijn rekening zijn ook de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen. Voor rekening en risico van de koper zijn alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land van bestemming.
  • Transportverzekering: geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.
  • Toevoeging plaats van levering: aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij DAP is dit aangegeven met: … named place of destination (… overeengekomen plaats van bestemming).

Krijg meer grip op jouw handel en logistiek

Of je nu goederen laat vervoeren, importeert, exporteert of goederen opslaat. Wij helpen jou graag om dit zo goed mogelijk te regelen.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex