skipToContentskipToFooter

DDP - Geleverd rechten betaald (overeengekomen plaats van bestemming)

Bij de ICC Incoterms®-regel Delivered Duty Paid (DDP) heeft de verkoper maximale verplichtingen en de koper minimale verplichtingen. De verkoper is verantwoordelijk voor het afleveren van de goederen op de genoemde plaats in het land van de koper. Behalve de kosten van uitklaring, betaalt de verkoper ook de kosten van inklaring van de goederen in het land van de koper. Daarnaast is de verkoper verplicht alle verschuldigde invoerrechten, inclusief eventueel lokale belastingen, zoals btw of accijns, te betalen.

DDP is een non-maritieme leveringsconditie, die geschikt is voor alle vormen van vervoer.

Kenmerken

  • Levering: de verkoper moet de goederen niet gelost op het aankomende vervoermiddel in de overeengekomen plaats van bestemming ter beschikking stellen van de koper of een andere door de koper aangewezen persoon.
  • Transportrisico: het risico van schade aan of verlies van de goederen tijdens het vervoer is tot aan de levering op het vervoermiddel op de overeengekomen plaats van bestemming voor rekening van de verkoper.
  • Transportkosten: de kosten van het vervoer naar de overeengekomen plaats van bestemming zijn voor rekening van de verkoper.
  • Douaneformaliteiten: de verkoper moet alle douaneformaliteiten verzorgen die verbonden zijn aan de uitvoer, doorvoer en invoer naar de afgesproken plaats van bestemming. Voor zijn rekening zijn ook de kosten daarvan, en de rechten, belastingen en heffingen die daarmee verband houden.
  • Transportverzekering: geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.
  • Toevoeging plaats van levering: aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd waar de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij DDP is dit aangegeven met: … named place of destination (… overeengekomen plaats van bestemming).

Krijg meer grip op jouw handel en logistiek

Of je nu goederen laat vervoeren, importeert, exporteert of goederen opslaat. Wij helpen jou graag om dit zo goed mogelijk te regelen.

Vragen over internationaal ondernemen?

Rostislav en zijn collega's helpen je graag verder

Rostislav